Otavan Opiston logoOtavan OpistoNettilukioNettiperuskouluMuikku

3.1 Käsitteet

absurdismi    

1900-luvun alun modernistisia liikkeitä

allegoria       

kerrotaan jotain toisen kertomuksen kautta, esim. itsenäisyystaistelu voidaan kirjoittaa sadun muotoon, jonka kansa ymmärtää, mutta valtaapitävät eivät

antiikki  

kirjallisuuden tyylikausi

arkityyli   

puhuttua kieltä

asiatyyli   

hyvä asiatyyli on selkeää, havainnollista, eloisaa ja yhtenäistä

dadaismi   

1900-luvun alun modernistisia liikkeitä,

denotatiivinen merkitys     

sanan varsinainen merkitys

ekspressionismi

1900-luvun alun modernistisia liikkeitä

eufemismi

kiertoilmaus, esim. karhu on liian pelottava sana ja se korvataan lempeämmällä ilmaisulla - mesikämmen

faktinen

tosiasiallinen

fiktiivinen

kuvitteellinen

fraasi         

sanonta, lauseparsi tai korulause

funktio (tekstin funktio)       

kielellisen ilmaisun tehtävä

futurismi  

1900-luvun alun modernistisia liikkeitä

imagismi   

1900-luvun alun modernistisia liikkeitä

intertekstuaalisuus   

tekstien välisyys, vanha teksti tai tarina uudessa muodossa

juhlatyyli  

juhlapuheessa voi käyttää juhlatyyliä

kaunokirjallinen tyyli 

tyyli, jota käytetään kaunokirjallisessa tekstissä

keskiaika     

kirjallisuuden tyylikausi

klassisismi    

kirjallisuuden tyylikausi

klisee    

kulunut sanonta

konnotatiivinen merkitys    

sanan lisämerkitys

konteksti  

sanan käyttöyhteys, virke, lause tai esim. artikkelikokonaisuus kuvineen

kulttuuri  

henkisten saavutusten kokonaisuus, yksilön henkisen elämän kehittäminen ja jalostaminen, tieteiden, filosofian ja taiteiden viljeleminen, persoonallisuuden rikkaammaksi ja arvokkaammaksi tekeminen, ks. lisäätietosanakirjan määritelmä- linkki

lauseenvastike   

epäitsenäinen lauseen osa, joka vastaa merkitykseltään sivulausetta

metafora     

vertaus ilman kuin-sanaa, esim. Kuu on kuin juusto.

metonymia    

nimityksenvaihto, esim. Olen lukenut Linnaa. (’Väinö Linnan teoksia’)

modernismi  

kirjallisuuden tyylikausi

muotisana  

lyhyessä ajassa runsaaseen käyttöön tullut” sana, joka usein sopii huonosti ilmaisutehtäväänsä

naturalismi  

kirjallisuuden tyylikausi

parafraasi 

toinen tapa ilmaista sama asia

personifikaatio 

elottoman elollistaminen, esim. Kuu hymyilee.

postmodernismi

kirjallisuuden tyylikausi

realismi 

kirjallisuuden tyylikausi

romantiikka   

kirjallisuuden tyylikausi

sitaatti 

lainaus jonkun toisen tekstistä

substanssi      

sisältö, asia

surrealismi   

1900-luvun alun modernistisia liikkeitä

symboli

kuva tai sana edustaa jotain tarkoitetta), esim. musta väri edustaa kuolemaa

synekdokee  

asialle annetaan tavallista suppeampi tai laajempi merkitys, esim. Kenet on kutsuttu tänä vuonna linnaan (’Presidentin uudenvuodenvastaanotolle’)

synonyymi   

toinen, samaa tarkoittava sana

teema     

kaunokirjallisen teoksen teema, teoksen sanoma, nousee esille tulkinnan ja erittelyn avulla.

tyyli  

tyylin määräävät kirjoittajan tavoitteet ja tekstin funktio, ja lisäksi ilmaisua säätelee koko se sosiaalinen tilanne, johon se liittyy, tyylejä on näin ollen oikeastaan lukemattomia.

vertaus  

rinnastetaan kaksi asiaa, esim. Kuu on kuin juusto.

yläkäsite    

kokoava käsite sanaryhmälle, esim. auto, joka voi olla kuorma-auto, henkilöauto, pakettiauto yms.

ylätyyli   

juhlavampaa kuin tavallinen arkinen asiatyyli, voidaan käyttää ylätyylisiä sanoja

© 2015 Otavan Opisto