Otavan Opiston logoOtavan OpistoNettilukioNettiperuskouluMuikku

Polygeeninen periytyminen

Useimmat eliöiden ominaisuuksista syntyvät monen eri geenin vaikuttaessa samanaikaisesti. Yhdellä geenillä on näin ollen vain pieni osuus tietyn ominaisuuden syntymiseen. Tällaisen sanotaan olevan polygeenistä periytymistä.

Monet määrälliset eli kvantitatiiviset ominaisuudet ovat polygeenisiä. Ihmisen ominaisuuksista mm. pituus, paino ja ihon pigmentin määrä selittyvät polygeeneillä. Suuressa populaatiossa ominaisuuksien jakauma tietyn polygeenisen piirteen suhteen noudattaa jokseenkin normaalijakauman kuvaajaa, Gaussin käyrää.

Olettakaamme, että ihon pigmentin määrä määräytyy kolmen alleeliparin säätelemänä. Todellisuudessa asiaan vaikuttanee ainakin neljä alleeliparia. Tarkastellaan tilannetta, jossa runsaspigmenttinen nainen AABBCC ja niukkapigmenttinen mies aabbcc hankkivat lapsia. Kaikki lapset saavat äidiltään perimän ABC ja vastaavasti isältään abc, joten lasten perimä on AaBbCc. Jos kukin isolla kirjaimella kuvattu alleeli kasvattaa pigmentin määrää samassa suhteessa, ovat lapset ihonväriltään vanhempiensa välimuotoja.

Mikäli henkilöt, joiden perimä on AaBbCc, hankkivat lapsia, on lapsilla useita eri perimän vaihtoehtoja. Koska kukin alleeli vaikuttaa ominaisuuteen jokseenkin yhtä paljon, määräytyvät fenotyypit summautuvina eli mitä useampi iso kirjain genotyypissä sitä tummempi ihonväri. Oheisessa taulukossa on vaihtoehtoiset perimät.

Pigmentin määrien suhteen fenotyypit jakautuvat lukusuhteessa 1 : 6 : 15 : 20 : 15 : 6 : 1.

Todennäköisyys fenotyyppiin, jossa lapsella olisi kaikki runsaspigmenttisyyden alleelit, on 1/64. Vastaavalla todennäköisyydellä lapsella olisivat kaikki niukkapigmenttisyyden alleelit. Suurin todennäköisyys lapsella olisi periä yhtä monta runsaspigmenttisyyden ja niukkapigmenttisyyden alleelia. Tällaisia genotyyppien todennäköisyys on 20/64.

Myös silmien väri on polygeeninen ominaisuus. Kahden sinisilmäisen, joilla kummallakin on perimässään myös ruskeasilmäisyyden alleeleja, on mahdollista saada ruskeasilmäisiä lapsia. Ruskean sävystä on useita asteita. Sävy on syvempi, jos ruskean sävyn alleeleja on peritty runsaasti.

© 2015 Otavan Opisto