Otavan Opiston logoOtavan OpistoNettilukioNettiperuskouluMuikku

Ideaalikaasu

Ideaalikaasu on malli, joka käyttäytyy kaikissa lämpötiloissa ja paineissa edellä olevien lainalaisuuksien mukaan. Ideaalikaasussa atomien oletetaan olevan pistemäisiä, ja niiden oletetaan olevan vuorovaikutuksessa vain törmäysten aikana. Huoneenlämpötilassa ja normaalissa ilmanpaineessa miltei kaikki kaasut ovat hyvin lähellä tätä mallia.

Ideaalikaasu noudattaa kaikkia edellä mainittuja tilanyhtälöitä. Ne voidaan yhdistää ns. ideaalikaasun tilanyhtälöksi:

Suljetussa tilassa olevan kaasun paine, tilavuus ja lämpötila ovat siis toisiinsa kiinnittyneitä siten että suhde pysyy vakiona. Tämä muoto on käyttökelpoinen kun tutkitaan tilanteita, joissa tilanmuutoksen alku- ja lopputilan osalta tunnetaan kahden muuttujan arvot ja kolmatta kysytään. Otetaanpa

Esimerkki 7.2.1

Kaasun normaalitila

Kaasun normaalitilaksi (NTP-tila) on sovittu sellainen tila, jossa kaasun lämpötila on 0 °C (eli 273,15 K) ja paine 1013,25 hPa (= 1013,25 mbar).

Jos kaasua on täsmälleen yksi mooli, kaasun tilavuus NTP-oloissa on aina 22,414 litraa – riippumatta kaasun lajista.

© 2015 Otavan Opisto