Otavan Opiston logoOtavan OpistoNettilukioNettiperuskouluMuikku

Nuorakeraaminen kulttuuri (noin 2500 eKr.-2000 eKr.)

Kampakeraamisen kauden aikana Etelä-Suomeen alkoi levittäytyä uutta kansaa Baltian suunnalta. Nykyisen Kokkola-Tampere-Viipuri –linjan lounaispuolelle syntyi kulttuurialue, jota kutsutaan nuorakeraamiseksi tai vasarakirveskulttuuriksi. Nimensä tämä kulttuuripiiri sai uudenlaisesta keramiikan koristelutyylistä. Toinen tästä kulttuuripiiristä käytetty nimi on sotakirveskulttuuri. Tämä nimitys tulee kulttuuripiirille tyypillisestä vasarakirveestä, joka oli sekä työ että taisteluase. Suomen nuorakeraaminen kulttuuri oli osa koko Itämeren piiriin levinnyttä sotakirveskulttuuria.

Nuorakeraamisen kulttuurin uudisasukkaat olivat ilmeisesti paimentolaisia. Heidän mukanaan Suomeen saapui uusi elinkeino: karjanhoito ja todennäköisesti myös maanviljely. Uusista vaihtoehtoisista ruuanhankintamenetelmistä huolimatta säilytti pyynti asemansa tärkeimpänä elinkeinona. Asuinpaikkojen valinnassa nuorakeraamisen kulttuurin ihmiset eivät enää olleet niin sidottuja vesistöihin kuin aikaisemmat kivikauden ihmiset. Asuinpaikat valittiin kuitenkin vesistöjen tuntumasta, kevytmultaisten maiden ja hyvien niittyjen lähettyviltä. 

Nuorakeraaminen kulttuuri poikkesi monin tavoin edeltäjistään: uutta oli esineistön, elinkeinojen ja asuinpaikkojen lisäksi myös hautaustavat.   

© 2015 Otavan Opisto