Otavan Opiston logoOtavan OpistoNettilukioNettiperuskouluMuikku

Kehityksen osa-alueet

Lapsen fyysisen kehitys on hyvin nopeaa ensimmäisten ikävuosien aikana. Erityisesti hermoston, luuston ja aivojen kehittyminen on nopeaa. Aivojen kehittyminen on edellytys muulle kehittymiselle. Hermoston ja aivojen kehitykselle tärkeitä asioita ovat biologisen kypsymisen lisäksi oikea ravinto, hoito ja ympäristön virikkeet.

Motorinen kehitys on suorassa yhteydessä fyysiseen kehitykseen. Motoriikan kehitys alkaa suurten lihasten hallinnalla (karkea motoriikka), jonka kautta lapsi oppii käyttämään mm. käsiään ja sormiaan (hienomotoriikka).

Lapsen psyykkistä kehitystä voidaan tarkastella tiedollisten toimintojen (kognitiivisten), tunne-elämän (emotionaalisen) tai sosiaalisen kehityksen näkökulmasta.

Kognitiivista toiminnoista kehittyvät selvän syy-seuraus suhteen ymmärtäminen, yhä monimutkaisempien päättelyketjujen kehittyminen ja tiedon kumuloituminen. Lapsi muodostaa jatkuvasti kuvaa ympäröivästä maailmasta ja oppii pian erillisyytensä ja toimimaan muistinvaraisten ja sisäistettyjen mielikuvien varassa.

Emotionaalisista taidoista kehittyvät ensimmäisinä negatiiviset tunteet (kiukku, viha) ja vasta myöhemmin positiiviset tuntemukset. Ensimmäisenä kehittyy myös hyvänolon tunne ja myöhemmin esimerkiksi ilo ja onni.

Sosiaalinen kehitys liittyy kehittyvän ihmisen vuorovaikutusverkoston kasvuun. Kehitystä tapahtuu esimerkiksi leikin, samastumisen ja vuorovaikutuksen kautta.

Rami Saarniaho 2005

© 2015 Otavan Opisto