Otavan Opiston logoOtavan OpistoNettilukioNettiperuskouluMuikku

Ihmisen elämänkaaren vaiheet

Elämänkaarella tarkoitetaan ihmisen elämänlaajuista kehitystä hedelmöityksestä kuolemaan. Jokainen yksilö on ainutkertainen, mutta ihmisen kehityksessä on myös yleisiä piirteitä. Elämänkaaripsykologian tutkii ihmisen psyykkistä kehittymistä.

Elämänkaari jaetaan karkeasti lapsuuteen, nuoruuteen, aikuisuuteen ja vanhuuteen. Kussakin elämänvaiheessa voidaan nähdä eri alavaiheita, joiden rajat ovat liukuvia. Elämänkululla tarkoitetaan ihmisen sosiaalisia rooleja elämän eri vaiheissa, esimerkiksi perhe, työ tms.

Jokaisen ihmisen kohdalla elämään liittyy useita valintoja, joita seuraava lopputulos on yksi monista mahdollisuuksista. Juuri tässä näkyy ihmisen kehityksen joustavuus. Voidaankin sanoa, että ihmiskunnan historia on täynnä sopeutumista ja luovuutta.

Elämäkaaren vaiheet (noin):

Lapsuus

  • vauva ja pikkulapsi-ikä 0–3 v
  • leikki-ikä 3–6/7 v
  • keskilapsuus 6/7–12 v

Nuoruus

  • varhaisnuoruus tai puberteetti-ikä 11–16 v
  • nuoruus 15–19 v
  • myöhäisnuoruus 18–22 v

Aikuisuus

  • varhaisaikuisuus 23–35/40 v
  • keski-ikä 35/40–55/65 v

Vanhuus yli 60/65 v

Rami Saarniaho 2005

© 2015 Otavan Opisto