Otavan Opiston logoOtavan OpistoNettilukioNettiperuskouluMuikku

Psykologia 3

Ohjausteksti

Psykologian 3 kurssin aineisto jakautuu 5 lukuun. Aineisto koostuu toisiaan tukevista tekstiosista, tehtävistä, videodokumenteista, kuvista ja kaavioista.

Materiaaliksi on suositeltavaa hankkia psykologian 3 kurssin oppikirjan lisäksi, joitakin yleisiä psykologian teoksia (ks. kirjallisuus).

Kurssin suoritus vaatii:

  • kurssisuunnitelman tekemistä ohjaavan opettajan/tuutorin johdolla
  • varsinaisen materiaalin opiskelua
  • kuuden pohdintatehtävän lähettämistä arvioitavaksi
  • oppimispäiväkirjan kirjoittamista

Etenemisohje:

1. Tutustu aluksi yleisesti oppikirjaan ja nettimateriaaliin (sisällysluettelot).

2. Lue tehtävät huolella läpi.

3. Tee opettajan/tuutorin avustuksella suunnitelma kurssin läpiviennistä (aikataulu, tehtävien palautus, opastus ja ohjaustarve ja -tavat jne).

4. Käy läpi tekstiosuutta luku kerrallaan (aloita luvusta 1). Hyödynnä oppikirjaa, kirjallisuutta ja nettilinkkejä tarpeen mukaan. Muista, että yhteen aiheeseen/teemaan voi liittyä useita eri tekstejä, kuvia tai kaavioita.

5. Käy opiskellessasi läpi kaikki 20 pohdintatehtävää, sillä ne auttavat sinua kiinnittämään huomiota kurssin keskeisiin sisältöihin.

6. Valitse jokaisesta luvusta yksi pohdintatehtävä, johon syvennyt hyvin ja lähetät kaikki viisi tehtävää arvioitavaksi. Kuudes arvioitava tehtävä on vapaasti valittava pohdintatehtävä. Arvioitavan tehtävän pituus on noin 1-3 sivua.

7. Tee oppimispäiväkirjaa koko opintojen ajan.

© 2015 Otavan Opisto