Otavan Opiston logoOtavan OpistoNettilukioNettiperuskouluMuikku

Sympatia ja empatia


Sympatia on eläytyvää osallistumista toisen tunteisiin. Sympatia on kaikissa ilmenemismuodoissaan välinpitämätön arvoja kohtaan. Sympatia merkitsee tuntemista tai eläytymistä toisen mukana, mutta ei välttämättä toisen näkökulmia ymmärtävää osallistumista.


Empatialla tarkoitetaan tunteen siirtymistä tai tarttumista toiseen. Empaattinen ihminen kykenee myötäelämään toisen tunteessa. Saatamme tuntea iloa tai surua katsoessamme esimerkiksi elokuvaa tai lukiessamme kirjaa. Sosiaalinen ympäristömme siirtää tai lakaisee tunteita.


Toisaalta psykologia ei ole pystynyt tarjoamaan yksiselitteistä määritelmää empatialle. Perinteisesti empatialla tarkoitetaan eläytymistä, myötäelämistä eli ymmärtävää eläytymistä toisen tunteisiin. Joidenkin tutkijoiden mukaan myötäeläminen selittyy ehdollistumisreaktion kautta. Toisten mielestä eläytyessään yksilön automaattinen jäljittelyrefleksi aktivoituu. Tämä refleksi on ollut tärkeä sosiaalisuuden rakentajana. Monet kansankiihottajat ovat kyenneet siirtämään suhteellisen helposti omat tunteensa kuulijoihin. Myös lasten keskuudessa tunteet siirtyvät kohtuullisen helposti ja nopeasti.


Empaattinen henkilö samaistuu tilapäisesti kohteeseensa ja jää tunteen valtaan, mutta pian etäännyttää itsensä kohteesta ja tilanteesta. Sympatiassa ihminen jää sympatiantunteensa valtaan pystymättä ottamaan etäisyyttä ja toimimaan rakentavasti sympatian kohteensa hyväksi.

© 2015 Otavan Opisto