Otavan Opiston logoOtavan OpistoNettilukioNettiperuskouluMuikku

Kristillisperäiset liikkeet Suomessa.

Kristillisperäisillä liikkeillä tarkoitetaan liikkeitä, joiden opetuksen ja toiminnan taustalla on kristillisiä oppeja ja ajatuksia, mutta jotka kuitenkin poikkeavat kristinuskon valtavirrasta siten, etteivät allekirjoita kristinuskon ekumeenisia uskontunnustuksia. Raamatun lisäksi kristillisperäisillä liikkeillä voi olla myös muita pyhiä kirjoituksia. Liikkeet eivät osallistu ekumeeniseen yhteistyöhön, vaan vetoavat omaan uuteen ilmoitukseensa, jonka katsovat edustavan aidointa ja oikeinta kristillisyyttä. Suomessa merkittävimpiä liikkeitä ovat Jehovan todistajat ja Mormonikirkko eli Myöhempien Aikojen Pyhien Jeesuksen Kristuksen Kirkko.

Jehovan todistajat

Jehovan todistajat ovat yksi tunnetuimmista ja laajimmille levinneistä lopun aikoja odottavista liikkeistä. Suomessa heitä on noin 19000. Liikkeen toiminta alkoi Suomessa vuonna 1910 ja se rekisteröityi uskonnolliseksi yhdyskunnaksi vuonna 1946. Jehovan todistajat ovat usealle tuttu näky omalla kotiovella jakamassa Herätkää! ja Vartiotorni –nimisiä lehtiä. Lehdissä käsitellään lopun aikojen tunnusmerkkejä ja niiden ilmenemistä meidän aikanamme. Jokaisen Jehovan todistajan odotetaan osallistuvan ovelta ovelle tehtävään julistukseen.

Liikkeen jäsenet kokoontuvan kolme kertaa viikossa kokoussaleihin, joita kutsutaan valtakunnansaleiksi. Kokouksissa pidetään puheita, tutkitaan Raamattua ja opastetaan jäseniä lähetystyötä varten. Kokoukset eivät ole lainkaan tunnevaltaisia, vaan niissä korostetaan järkiperäisyyttä. Jäsenten oletetaan osallistuvan kokouksiin säännöllisesti.

Oleellinen osa liikkeen toimintaa on Raamatunlukupiirit, joita järjestetään jäsenten kotona.

Jehovan todistajien valtakunnansali Varkaudessa (kuva © Veljesseura.org)

Liikkeen perusti Yhdysvaltalainen Charles Taze Russel. Hän uskoi aluksi oman aikansa profetioita, joiden mukaan Kristuksen oli määrä saapua maan päälle vuonna 1874. Myöhemmin hän ajatteli kyseessä olleen Jumalan läsnäolon paluu, ja varsinainen toinen tuleminen tapahtuisi vasta vuonna 1914. Vuosi merkitsee edelleenkin liikkeen mukaan ratkaisevaa käännöstä historiassa. Tuolloin Kristus asetettiin valtaistuimelle taivaassa, ja niin sanotut lopun ajat alkoivat.Liikkeen mukaan 144000 ihmistä pääsee taivaiseen hallitsemaan uutta paratiisimaata yhdessä Jeesuksen kanssa.Ne Jehovan todistajat, jotka eivät mahdu 144000 joukkoon, tulevat saamaan ikuisen elämään maan päällä uudelleen rakennetussa paratiisimaailmassa. Muut ihmiset tuhoutuvat. Myös myöhemmin Jehovan todistajat ovat ennustaneet Kristuksen paluuta jonakin määrättynä vuonna.

Liikkeellä on oma raamatunkäännöksensä, jota kutsutaan Uuden maailman käännökseksi. Heidän mukaansa Jumalan nimi on Jehova. Liikkeen ei myöskään tunnusta kolminaisuusoppia, vaan heidän mukaansa Jeesus oli ainoastaan synnitön ihminen. Ristinkuolema kelpaa Jeesuksen synnittömyyden vuoksi ihmisten synnin lunnaaksi. Pyhä Henki on Jehovan todistajien mukaan näkymätön voima, eikä ole persoona eikä Jumala. Ihmisen sielu on heidän mukaansa veressä, jonka vuoksi he kieltäytyvät syömästä veriruokia sekä verensiirroista. Kristilliset juhlapyhät tai symbolit kuten risti ovat heidän mukaansa pakanallisia.

Maailmanlaajuista Jehovan todistajien liikettä johdetaan New Yorkista, jossa kirjoitetaan myös Vartiotorni- ja Herätkää! -lehdet. Sen alaisuudessa toimivat haaraosastot, jotka puolestaan ohjaavat seurakuntien toimintaa. Suomen haaraosasto sijaitsee Vantaalla. Toiminta rahoitetaan jäsenten vapaaehtoisilla lahjoituksilla.

Jehovan todistajilla on käytössä upotuskaste, joka merkitsee tunnustautumista Jehovan todistajaksi. Lapset kastetaan siinä vaiheessa, kun he ymmärtävät omakohtaisen uskon ratkaisun. Ennen kastetta kastettavan täytyy osoittaa perustietonsa Raamatusta ja liikkeen opista. Jäsenen tulee noudattaa liikkeen moraaliperiaatteita joita ovat esimerkiksi pidättäytyminen liiallisesta alkoholinkäytöstä ja tupakoimattomuus. Jäsen, joka ei toimi sääntöjen mukaan, voi joutua erotetuksi.

Jehovan todistajien opetuksen yksi vahva piirre on, etteivät valtiot, hallitukset tai politiikka kuulu valtakuntaan. Odotettu tuhatvuotinen valtakunta, jota Jeesus johtaa poistaa poliittiset ja vallanpidolliset ongelmat. Tämän vuoksi he kieltäytyvät muun muassa äänestämisestä ja asevelvollisuudesta.

http://www.jehovantodistajat.fi/languages/finnish/index.html

Jehovan todistajien maailmankuvasta käytyä keskustelua:

http://www.geocities.com/Athens/Academy/9713/

http://www.jttuki.info/

MAP-kirkko

Mormonikirkko, eli Myöhempien Aikojen Pyhien Jeesuksen Kristuksen kirkko perustettiin vuonna 1830 Yhdysvalloissa. Liikkeen perustaja oli Joseph Smith (1805-1844). Hän koki uskonnollisen kokemuksen 14-vuotiaana, jossa häntä kehotettiin olemaan liittymättä mihinkään olemassa olevaan kirkkokuntaan.  Toisessa näyssään hän näki enkeli Moronin, joka kertoi hänelle lähistölle kätketyistä kultalaatoista. Käännettyään laatoissa olleen kirjoituksen Smith julkaisi vuonna 1830 teoksen nimeltä Mormonin kirja. Nimi tulee profeetta Mormonista, joka on yksi kirjan kirjoittajista. Kirjojen valmistuttua enkelin kerrotaan vieneen laatat pois. Mormonin kirja kertoo muinoin Amerikkaan saapuneista Israelin heimoista ja Kristuksen käynnistä Amerikassa ylösnousemuksen jälkeen. Mormoneilla on myös muita pyhiä kirjoja; Oppi ja liitot sekä Kallisarvoinen helmi. Pyhät kirjoitukset voivat edelleen täydentyä.

Mormonin kirja

Suomeen MAP-kirkko tuli ruotsista, ensimmäinen seurakunta perustettiin vuonna1876. Kirkko rekisteröitiin uskonnolliseksi yhdyskunnaksi 1940-luvulla. Nykyisin Suomessa on noin 4000 MAP-kirkon jäsentä.

Kirkkoa johdetaan sen keskuspaikasta Salt Lake Citystä, Yhdysvalloista ja sitä johtaa presidentti, jolla on kaksi neuvonantajaa. He muodostavat ensimmäisen presidenttikunnan, jonka apuna toimii kaksitoistahenkinen apostolien neuvosto. MAP-kirkko jakaantuu vyöhykkeisiin, jotka jakautuvat vaarnoihin. Vaarna vastaa luterilaisen kirkon hiippakuntia. Vaarnaa johtaa johtokunta. Seurakuntia johtaa piispa ja seurakunnanjohtajat. Perusyksikkö on perhe, jota hengellisissä asioissa johtaa perheen isä. Kaikki kirkon miespuoliset jäsenet voivat halutessaan saada pappeuden ja toimittaa pyhiä toimituksia sekä siunata sairaita. Seurakunta kokoontuu sunnuntaisin kappeliin viettämään jumalanpalvelusta eli sakramenttikokousta. Kokouksessa lauletaan ja rukoillaan, pidetään puheita ja jaetaan sakramentti, jossa siunataan ja jaetaan vesi ja leipä. Sakramentti jaetaan seurakunnan jäsenille. Muuta toimintaa ovat pyhäkoulu ja erilaiset harrastustoiminnat nuorille. Kirkko saa rahoituksensa kymmenyksistä, jäsenten antamista lahjoituksista. Mormoniperheiden lapset pyritään lähettämään 18-25 -vuotiaina lähetystyöhön ulkomaille.

MAP-kirkko opettaa edustavansa alkuperäistä Kristuksen perustamaa kirkkoa. Liikkeen mukaan Jeesus alkoi palauttaa uskoa alkuperäiseksi Joseph Smithin kautta. Sillä on muista kirkoista poikkeava tulkinta kolminaisuusopista, sen mukaan Isä, Poika ja Pyhä Henki ovat jumaluuden erillisiä jäseniä, eivät yksi ja sama Jumala. Isä ja Poika ovat aineellisia olentoja ja Pyhä Henki on henkipersoona. Isä on johtava jumaluus. Kirkon eettisessä opetuksessa terveet elämäntavat ovat tärkeitä. Liikkeen jäsenet eivät käytä päihteitä eivätkä kofeiinipitoisia juomia. Kymmenen käskyä, erityisesti kuudes käsky ”Älä tee aviorikosta” on oleellinen osa opetusta.

http://www.mormonit.fi/
http://www.mormon.org/welcome/0,6929,403-19,00.html

Kriittisiä kannanottoja:

http://www.uskontojenuhrientuki.fi/mormon.html
http://www.mormonismi.net/

Tietopainotteinen, puolueeton sivusto:

http://www.mormoni.net/

Tehtävä 9:

Perehdy Jehovan todistajien tai MAP-kirkon omiin sivustoihin alaluvussa 3.6. olevien linkkien avulla. Perehdy myös kriittiseen keskusteluun uskontokunnasta. Pohdi, miten liikkeen toiminta vaikuttaa suomalaiseen yhteiskuntaan ja miten se näkyy ulospäin. Miksi liike vetoaa ihmisiin? 

© 2015 Otavan Opisto