Otavan Opiston logoOtavan OpistoNettilukioNettiperuskouluMuikku

Johdanto

Mitä ekologia on?

Ekologisen tutkimuksen kohteena ovat eliöiden ja niiden ympäristön väliset vuorovaikutussuhteet. Ekologian näkökulmasta ”ympäristö” koostuu kahdesta osa-alueesta:

1. Eloton luonto (Abioottinen)

Elottoman luonnon tekijöitä ovat esimerkiksi lämpötila, valo, vesi, ravinteet, kallio- ja maaperä.

2. Elollinen luonto (Bioottinen)

Elollisen luonnon tekijöitä ovat kaikki eliöt.

Mitä ekologiassa tutkitaan?

Ekologisen tutkimuksen kohteena ovat eliöiden ja niiden välinen suhde toisiinsa ja ympäristöönsä. Tutkimus voi olla toisaalta teoreettista ja toisaalta soveltavaa tutkimusta.

© Otavan Opisto / Juha Siekkinen

© 2015 Otavan Opisto