Otavan Opiston logoOtavan OpistoNettilukioNettiperuskouluMuikku

Course 2, Lesson 6 (3 hours)

(G) The Passive Voice

This grammar lesson deals with the Passive voice. The use, as well as the grammatical structure of the passive is different from the Finnish one, so study the theory with care and do the exercises. Don’t forget to add the portfolio exercise to your portfolio.

Passiivi

 • passiivi muodostuu kahdesta osasta: apuverbistä ja pääverbistä
 • apuverbinä toimii be-verbi, joka ilmaisee aikamuodon ja persoonan
 • apuverbiin liittyy pääverbin 3. muoto
  The house is painted.
 • toisin kuin suomen kielessä englannin kielen passiivissa voidaan myös ilmoittaa tekijä
 • tekijä ilmaistaan agentilla, joka liitetään muuhun lauseyhteyteen prepositiolla by
  The house was painted by James.
 • agenttia käytetään kuitenkin vain, jos se antaa tarvittavaa lisätietoa
 • passiivia käytetään, kun:
  * ei tiedetä tekijää
  The president was murdered.
  * keskitytään toimintaan tai sen tulokseen
  James was given three thousand euros fot it.
  * tekijä ei ole muutoin tärkeä
  I was asked to the party.
 • koska passiivisessa lauseessa voidaan ilmaista myös tekijä, passiivia käytetään englannin kielessä myös aktiivin vastineena
 • aktiivisesta lauseesta voidaan siis tehdä passiivinen muuttamalla lauseenjäsenten tehtävää
  * aktiivilauseen objektista (kohteesta) --> passiivilauseen subjekti
  * aktiivilauseen subjektista (tekijästä) --> passiivilauseen agentti
  * verbimuoto pitää muuttaa passiiviseksi (apuverbi be)

 • passiivilauseen subjektina voi siis olla aktiivilauseen objekti, mutta myös aktiivilauseen objektiivia voidaan käyttää (objektiivihan on myös kohde, joka vastaa kysymykseen kenelle?)

 • aktiivilauseen objektiivin käyttäminen passiivilauseen subjektina on yleisempää
 • kuitenkin, jos halutaan korostaa kohdetta, käytetään objektia passiivilauseen subjektina
 • kun molemmat lauseenjäsenet ovat mukana aktiivilauseessa ja objektista tehdään passiivilauseen subjekti, passiivilauseeseen on objektiivin edelle lisättävä joko prepositio to tai for riippuen lauseen verbistä
  A million dollars was paid to the murderer by the mafia.
 • preposition to kanssa esiintyvät seuraavat verbit:
  bring, give, lend, offer, pay, sell, send, show, take, teach

  A new Mercedes was shown to reporters. / Reporterswere showna new Mercedes. Ist he passive voice taught to you? / Areyoutaughtthe passive voice?
 • preposition for kanssa esiintyvät seuraavat verbit:
 • buy, fetch, get, keep, make
  A press conference was kept for thePress.
  Is a new Mercedes made for Mika Häkkinen?
 • vaillinaiset apuverbit toimivat passiivissa aivan säännön mukaan
  The car can be washed today.
  (vaill.apuverbi + pass.apuverbi + pääverbin 3.muoto)
  The tickets have to be paid by noon.
  The lecturer was allowed to be asked questions.
 • passiivista voidaan muodostaa myös kestomuoto preesensissä ja imperfektissä sääntöjen mukaan
  Marilyn Monroe was being photographed.
  (kestomuodon apuverbi be oikeassa aikamuodossa + pass. apuverbi be kestomuodossa + pääverbin 3. muoto)
 • verbiin liittyvä prepositio sijoittuu passiivilauseissa heti pääverbin jälkeen
  The president was listened to by millions of people.
 • passiivia voidaan käyttää myös esim. verbien say, think, feel, expect, consider, suppose kanssa korvaamaan infinitiivirakennetta
  Money is said to make people unhappy.
  It is said that money makes people unhappy.
 • passiivi voidaan korvata aktiivisella ilmauksella, jossa on jokin epämääräinen tekijä
 • tällaisia epämääräisiä tekijöitä ovat people, they, you, we ja one, joita voidaan käyttää kohderyhmästä riippuen
  * people: tarkoittaa ihmistä yleensä, ryhmää johon puhuja tai puhuteltava ei kuulu
  People often dream of luxurious life.
  * they: viranomaiset tai epämääräiset tahot, joihin puhuja ja puhuteltava eivät kuulu mukaan, joskus myös ihmiset yleensä (kuten people)
  They have raised the taxes again.
  * you: puhekielessä hyvin tavallinen passiivin vastine, johon puhuja ja puhuteltava ainakin teoriassa lukeutuu, tätä ei saa suomentaa sanalla sinä
  You shouldn’t smoke.
  * we: ryhmä, johon puhuja lukee itsensä
  We should do something to save the Earth.
  * one: verrattavissa subjektiin you, kuitenkin enemmän käytetty kirjoitetussa kielessä, ehkä hieman vanhahtava

erikoistapauksina voidaan pitää tilanteita, joissa suomen ja englannin kielet eroavat toisistaan passiivin käyttötilanteissa

* rakenteet, joissa englannissa käytetään passiivia ja suomessa aktiivia, esim. be born, be surprised, be mistaken, be shocked jne.
He was born in Helsinki. (syntyi, on/oli syntynyt...)
*verbit, jotka englannissa ovat aktiivisia ja suomessa passiivisia, esim. sell, wash jne.
The books are selling well. (Kirjoja myydään)
* intransitiiviverbit eivät englannissa voi muodostaa passiivia, koska niihin ei voi liittyä objektia (intransitiiviverbit ilmaisevat usein liikkumista)
There was a knock on the door. (aktiivi)
Ovelle koputettiin. (passiivi)

Exercise 6.1

Fill in the correct verb forms in Passive voice.

The painting  by a famous artist.

The painting by a famous artist.

The painting  by a famous artist.

The painting  by a famous artist.

The painting  by a famous artist.

The painting  by a famous artist.

The painting by a famous artist.

The painting by a famous artist.

The painting by a famous artist.

the cross-country championships in Trondheim?

Exercise 6.2

Combine the active sentence and its corresponding sentence in Passive voice.

1. Somebody murdered the President of the U.S.A. last month. A. All of the money was not given at once so that he would not have been able to leave the country before the job was done.
2. The media believes that the mafia had paid Mr. Jones to do it. B. He has already been given one million dollars by the mafia.
3. The mafia has already given him one million dollars. C. He wasn’t able to leave the country at all because people were recognized as criminals and turned in by him.
4. He will receive the rest of the money later. D. It is believed that the mafia had been paid to do it by Mr. Jones.
5. The mafia did not give all of the money at once so he would not have been able to leave the country before he had done the job. E. The police have been put in prison now by Mr. Jones.
6. He wasn’t able to leave the country at all because people recognized him as a criminal and turned him in. F. Somebody was murdered last month by the President of the U.S.A.
7. The police have put Mr. Jones in prison now. G. The media is believed to have paid the mafia to do it.
H. He has already given the mafia one million dollars.
I. The President of the U.S.A. was murdered last month.
J. He is receiving the rest of the money later.
K. Mr. Jones has been put in prison now by the police.
L. The mafia was not given all of the money at once so that he would not have been able to leave the country before he had been done by the job.
M. It is believed that Mr. Jones had been paid to do it.
N. The police are putting Mr. Jones in prison now.
O. He wasn’t able to leave the country at all because he was recognized as a criminal and turned in.
P. The rest of the money will be received later.

Exercise 6.3

Fill in the proper equivalent for the Passive voice.

legislate laws in the Parliament.

do a lot of sports nowadays.

never knows what happens.

drink a lot of coffee here in Finland.

TAI shouldn’t drive under the influence of alcohol.

often think that whales only live in the arctic waters.

claim that smoking is not good for you.

drink a lot of tea in England.

say that unemployment is a big problem and that shouldn’t complain have a job.

TAI shouldn’t forget TAI relatives.

Exercise 6.4

Translate by using the passive voice and use the agent when necessary.

Please write your answers in the boxes below. Your teacher will assess this exercise as part of your portfolio.

1. Suomalaiset kaatavat yli miljoona joulukuusta joka vuosi.

2. Ovet oli avattu jo tuntia ennen kuin ihmiset päästettiin sisään.

3. Poliisi vei setäni vankilaan poliisiautossa.

4. Joululahjoja alettiin valmistaa jo heinäkuussa.

5. Äitini on valmistanut perinteiset jouluruuat. (käytä sanaa ruokalaji)

6. He näkivät hänen menevän sisään.

7. Vastaantulevan auton valot sokaisivat kuljettajan.

8. Linja-auton odotetaan tulevan millä hetkellä hyvänsä.

9. Nobel-kirjailija palkitaan suurella rahasummalla.

10. Onnettomuuspaikalle tulleet ihmiset soittivat ambulanssin paikalle välittömästi.

© Tarja Männikkö ja Arto Silén

Piirrokset: Alessandra Zecca

© 2015 Otavan Opisto