Otavan Opiston logoOtavan OpistoNettilukioNettiperuskouluMuikku

Course 2, Lesson 8 (2 hours)

(G) Pronouns

This grammar lesson deals with three groups of pronouns: reflexive, demonstrative and interrogative pronouns. Again it is recommended that you study the examples and the theory carefully in case you haven’t noticed all the details before. Then do the exercises as before.

Refleksiivipronominit

 • refleksiivipronominit heijastavat tekemisen tekijään itseensä (kuten verbi to reflect = heijastaa ilmaisee)
 • refleksiivipronominia EI kuitenkaan käytetä ilmaisuissa, joissa tekemisen kohteena on tekijä itse, esim. verbit dress, wash, dry, shave
  My little girl is learning how to dress.
 • erityisen huomattavaa on, ettei feel -verbin kanssa MILLOINKAAN käytetä refleksiivipronominia
  I felt extremely tired.
 • refleksiivipronomini vastaa suomen kielen itse -sanaa, vaikka englannissa jokaisella pronominilla onkin oma muotonsa

 • refleksiivipronomilla voidaan myös korostaa subjektia, jolloin se sijoitetaan joko heti subjektin jälkeen tai lauseen loppuun
  The President himself came to visit the sick.
  I did it myself.
 • sanonta by + refleksiivipronomini tarkoittaa yksin/itsekseen
  She went there by herself.
 • verbiin liittyessään refleksiivipronomini voi olla objekti, joka viittaa subjektiin
  I saw myself on TV.
 • eräissä rakenteissa refleksiivipronominia ei varsinaisesti käännetä ollenkaan, esim. behave oneself, make oneself at home, help oneself to something
  You should behave yourself. = Sinun tulisi käyttäytyä kunnolla.
  Make yourselves at home while we are away! = Olkaa kuin kotonanne sillä aikaa, kun olemme poissa.
  Why don’t you help yourself to some of that cake? = Miksi et ottaisi hieman tuota kakkua?

Demonstratiivipronominit

 • demonstratiivipronominit osoittavat (kuten verbistä to demonstrate = näyttää toteen, osoittaa huomataan); suomessa vastaavat pronominit ovat tämä - nämä
 • this - these = puhujaa konkreettisesti lähellä olevat asiat
  I’m reading this book.
 • that - those = puhujaa kauempana olevat asiat
  I’ll buy that coat.
 • molemmat voivat esiintyä yksinään tai substantiivin kanssa
  I want that dress.
  I want that.
 • vahvistuksena demonstratiivipronominille käytetään sanaa one
  I want that one.
 • rakenne this/that kind of tuottaa usein vaikeuksia, koska sitä voidaan käyttää vain yksikössä, vaikka suomessa voidaan sanoa joko tällainen/sellainen tai tällaiset/sellaiset; monikossa tämä rakenne tulee vasta pääsanansa jälkeen
  I have never seen this kind of movie before.
  Movies of this kind are very interesting.
 • puheessa tämä rakenne voi kuitenkin olla myös these kind of
  These kind(s) of movies are very interesting.
 • monissa ajan ilmaisuissa käytetään myös demonstratiivipronomineja, mutta silloin niiden yhteydessä ei käytetä prepositiota
  This morning the dog woke us up.

Interrogatiivipronominit

 • interrogatiivipronominit ovat kysyviä, kuten verbi to interrogate = kuulustella ilmaisee
 • näitä ovat who, whom, whose, what, which
 • suuria eroja kysyvissä pronomineissa englannin ja suomen kielen välillä ei ole, erot löytyvät verbiopin ja sanajärjestyksen puolelta
 • who, whom ja whose ovat saman pronominin eri muotoja
 • who -pronominia käytetään itsenäisesti, joten sen perään ei voi tulla substantiivia, sana else siinä kuitenkin voi esiintyä
  Who is that man? - What man?
  Who else was there?
 • kuten edeltä käy ilmi, jos interrogatiivipronominin kuka jälkeen tulee substantiivi, käytetään pronominia what
 • whom on who-pronominin objektimuoto, joka on sellaisenaan melko harvinainen ja jota käytetään paitsi objektina myös prepositioiden kanssa
  With whom did James come?
 • prepositioiden kanssa käytetäänkin usein pronominia who ja sijoitetaan prepositio lauseen loppuun
  Who did James come with?
 • whose on omistusmuoto sekä yksikössä että monikossa, itsenäisesti käytettynä tai substantiivin kanssa
  Whose car is that?
  Whose are the dogs over there?
 • what -pronominia voidaan käyttää asioista tai esineistä, se voi olla yksikkö tai monikko, itsenäinen tai adjektiivinen
  What was the book you were reading?(esine, yks., adj.)
  What books are you going to return to the library? (esine, mon., adj.)
  What does thirty and sixty-five equal to?(itsenäinen)
 • what -pronominin yhteydessä prepositio tulee lauseen loppuun
  What is the world coming to?
 • substantiiviin liitettynä what voi viitata myös ihmisiin, substantiivi ei silloin saa artikkelia
  What man did you see?
 • what voi esiintyä myös huudahduksissa, jolloin sanajärjestys on suora (kyseessähän ei ole silloin kysymys)
  What a lovely day this is!
 • which -pronomini voi viitata ihmisiin tai asioihin, olla yksikkö tai monikko, itsenäinen tai adjektiivinen
 • pronominien which ja what ero on joskus epäselvä suomalaisille, what valitaan, kun kysytään yleisesti, which, kun valittavana on yksi tai useampi suuremmasta joukosta
  What would you like to drink?
  Which do you prefer, coffee or tea?
 • erityisenä rakenteena voidaan käyttää which of, joka tarkoittaa kumpi, kuka, mikä, mitkä
  Which of these dresses do you want?
 • kun halutaan kysyä millainen? ja vastaukseksi halutaan puhuteltavan mielipide, voidaan käyttää joko rakennetta what...like? tai sanaa how? (EI siis rakennetta what kind of?)
  What was the book like?
  How was the movie?
 • jos halutaan kysyä millainen? ja vastaukseksi halutaan tarkempi määrittely, kysytään rakenteilla what kind of tai what sort of
  What kind of car did you buy?

Exercise 8.1

Choose the best alternative.

1. Do  you see man over walking by ?

2. one with the green hat backwards?

3. Well, you do see that gets attention.

4. can you make

we are wearing

?

5. Speak .

6. were we supposed to meet?

7. James Bond .

8. do we recognize him?

9. If he knows , we should know him, too.

10. a comment! Try to behave !

Exercise 8.2

Several years from now your grandchild is telling you about his/her day. You don't hear so well, so you need to ask him/her to repeat certain details. Write your lines to the dialog. Pay attention to the answers.

Combine the most suitable lines as your part of the dialog to your grandchild’s lines. Pay attention to the answers that follow.

1. “I went to the mall this morning...” A. “Sorry, what was he wearing?”
2. “To the mall. Anyway, there was a funny looking Santa Claus by the main entrance.” B. “Sorry, what were you saying?”
3. “Santa Claus. He was wearing a blue wig and a yellow beard and...” C. “I’m sorry, but who did he start giving candy to?”
4. “A blue wig and...” D. “Sorry, where did you go?”
5. “It was blue! Anyway, he looked so strange that some kids started to cry and they didn’t want to sit on his lap.” E. “What didn’t they want to do?”
6. “Sit on his lap. But he soon started giving candy to the kids.” F. “Sorry, what was he like?”
7. “To the kids. It turned out that the reason for the funny colors was that he was promoting a Swedish Christmas theme park.” G. “Sorry, who spent time there?”
8. “Promoting a Swedish Christmas theme park. So that’s why I spent so much time there and...” ... “I did, and I didn’t come over sooner.” H. “I’m sorry, but where did he start giving candy?”
I. “Sorry, when did you go there?”
J. “Sorry, where was he?”
K. “I’m sorry, but who was wearing all that?”
L. “What was he doing?”
M. “Sorry, who was there?”
N. “I’m sorry, but what color was the wig?”
O. “What were the colors like?”
P. “Who started to cry?”

Exercise 8.3

Translate and pay attention to the pronouns.

Please write your answers in the boxes below. Your teacher will assess this exercise as part of your portfolio.

1. Tällaiset elokuvat pelottavat minua.

2. Millaiset elokuvat? 

3. Tuollaiset tieteiselokuvat ja niiden päähenkilöt.

4. Miksi sinä niitä pelkäät? Etkö uskalla katsoa niitä itseksesi?

5. En tiedä. Nykyään nämä tarinat ovat suosittuja.

6. Kuka on mielestäsi paras Bond?

7. Tuollainen kysymys on todella vaikea.

8. Kumpi, Moore vai Connery? 

9. Miksi ei Timothy Dalton?

10. Mikä vastaus!

© Tarja Männikkö ja Arto Silén

Piirrokset: Alessandra Zecca

© 2015 Otavan Opisto