Otavan Opiston logoOtavan OpistoNettilukioNettiperuskouluMuikku

Course 2, Lesson 11 (2 hours)

(G) The Indirect Question

The subject of this grammar lesson is the Indirect question. Again study the theory and do all the exercises, most of which you can check immediately with the help of the computer. Remember to add the portfolio exercise for further evaluation.

Epäsuorat kysymyslauseet

 • epäsuoralla kysymyksellä tarkoitetaan kysyvää sivulausetta, joka antaa vain lisätietoa päälauseelle eli johtolauseelle.
 • epäsuora kysymys eroaa suorasta ajatuksellisesti siten, että se ei edellytä vastausta, ellei päälause eli johtolause sitä edellytä:
  It depends on what she is doing. / Can you tell me what she is doing?
 • epäsuora kysymys päättyy pisteeseen eikä kysymysmerkkiin, paitsi jos johtolause on kysymys.
 • kysymyslausetta muutettaessa epäsuoraksi kerronnaksi johtolauseen yleisin verbi on ask, vaikka muitakin tietenkin voi käyttää
 • kysymyslauseissa lisäksi on huomattava sanajärjestyksen muuttuminen; epäsuoran esityksen kysymyksissä on suora sanajärjestys = subjekti ennen predikaattia
  The tourist asked: "Where is the post office?"
  --> The tourist asked where the post office was.
 • preesensin ja imperfektin suorissa kysymyksissä käytetty do-apuverbi jätetään pois muulloin, paitsi kielteisissä kysymyksissä
 • verbialkuisissa kysymyksissä on epäsuorassa esityksessä lisättävä if tai whether = -ko, -kö
  My mother asked: "Did you make your bed?"
  --> My mother asked ifI had made my bed.
 • epäsuorassa kysymyksessä joudutaan muuttamaan aikamuotoja, mikäli johtolause on imperfektissä. Tämä johtuu siitä, että englannissa aikamuodot voidaan jakaa nykyhetken muotoihin (preesens, futuuri ja perfekti) sekä menneen ajan muotoihin (imperfekti, konditionaali ja pluskvamperfekti). Yleissääntö on, että yhdessä virkkeessä voi käyttää vain yhden ryhmän aikamuotoja. Mikäli siis johtolause on imperfektissä, täytyy epäsuorassa kysymyksessä olla myös menneen ajan aikamuotoja. Muutokset tehdään seuraavan taulukon mukaisesti:

 • mikäli johtolause on preesensissä, kuten yleisintä on, myös epäsuoran kysymyksen nykyhetken aikamuodot pysyvät ennallaan.
 • aikamuotomuutosten lisäksi kannattaa muistaa tarvittavat muutokset persoonamuodoissa: ”What are you talking about?” --> The students were wondering what I was talking about. (You-sanan käyttö epäsuorassa kysymyksessä viittaisi siihen ihmiseen, jolle kerrot tapauksesta. Alkuperäinen kysymys olisi silloin ollut What is he/she talking about.)
 • Älä koskaan käytä that-sanaa (että) epäsuoran kysymyksen alussa!

Exercise 11.1

Choose the best alternative. Pay attention to the tenses in the indirect questions.

- Who did you talk to?
1.She wanted to know .

2.She wanted to know .

- Who is coming to the concert?
3. Nick needs to know .

- Which band do you like best?
4. The teacher asked .

- What did you plan to do on vacation?
5. My friend asked me .

6. My friend asked me .

- Why don't you talk about it?
7. Mother doesn't understand .

- Did she talk about her accident?
8. We don't know .

- Don't you have any hobbies?
9. Chris wants to know .

- Which house belongs to the Johnsons?
10. The police are asking .

- Which dog is yours?
11. The boy wants to know .

- What did Jay mean?
12. I didn't understand .

13. I didn't understand .

Exercise 11.2

Translate, pay attention to the indirect questions.

Please write your answers in the boxes below. Your teacher will assess this exercise as part of your portfolio.

1. Tiedätkö, mitä meillä on lounaaksi?

2. Se riippuu siitä, mitä sinä haluat syödä.

 

3. En ymmärrä, mitä sinä tarkoitat.

4. Kerro minulle, oliko minun vastaukseni liian vaikea sinulle.

5. Tiedätkö, mitä minä en tajunnut?

 

6. Varmasti kerrot, miksi et tyytynyt vastaukseeni.

7. Voisitko nyt kertoa, mitä tiedät tämän päivän lounaasta?

8. En voi, koska en itsekään ole lukenut, mitä ruokalistassa sanotaan.

© Tarja Männikkö ja Arto Silén

Piirrokset: Alessandra Zecca

© 2015 Otavan Opisto