Otavan Opiston logoOtavan OpistoNettilukioNettiperuskouluMuikku

Course 3, Lesson 3 (2 hours)

(G) Adjectives and Adverbs

Your task in this grammar lesson is to study the theory about adjectives and adverbs and then do the exercises. Remember to add the portfolio exercise to your portfolio.

Adjektiivit

Vertailumuodot

 • toisin kuin ruotsin kielessä englannissa adjektiivit eivät taivu
 • vertailuasteiden eli komparatiivin ja superlatiivin muodostamiseen on eri tapoja
 • superlatiivin edessä on yleensä määräinen artikkeli the
 • lyhyistä adjektiiveista komparatiivi ja superlatiivi muodostetaan päätteillä -er ja -est
 • lyhyitä adjektiiveja ovat kaikki yksitavuiset ja useat kaksitavuiset; jotkut kaksitavuiset voivat taipua molemmilla tavoilla (more/most yleisempi)
  big - bigger - the biggest
  sunny - sunnier - the sunniest
 • narrow - narrower/more narrow - the narrowest/ the most narrow
 • pitkät adjektiivit taipuvat more ja most -sanojen avulla
  beautiful - more beautiful - the most beautiful
 • pitkiä ovat jotkut kaksitavuiset sekä kaikki useampitavuiset adjektiivit, samoin -ed ja -ing -päätteiset partisiipit
  thrilling - more thrilling - the most thrilling
  bored - more bored - the most bored
 • esim. alkuliitteen un- saavat sanat taipuvat kuten pääsanansa
  unhappy - unhappier - the unhappiest
 • unbelievabl - more unbelievable - the most unbelievable
 • kaksiosaisessa adjektiivissa komparatiivi ja superlatiivi muodostetaan ensimmäisen osan adjektiivin tai adverbin mukaisesti
  well-known - better-known - the best-known
 • jotkut adjektiivit eivät taivu päätteiden eivätkä sanojen more ja most avulla, vaan ovat kokonaan epäsäännöllisiä
 • epäsäännölliset vertailumuodot ovat seuraavilla adjektiiveilla
  * good/well - better - the best; well -sanaa käytetään vain predikatiivina, attribuuttina käytettävä vastaava adjektiivi on healthy
  * bad, ill - worse - the worst; ill -sanaa käytetään vain predikatiivina, attribuuttina käytettävä vastaava adjektiivi on sick
  * little - smaller - the smallest; tätä käytetään ainoastaan attribuuttina
  * far - farther, further - the farthest, furthest; ensimmäistä muotoa käytetään välimatkasta, toista muotoa käytetään myös muissa yhteyksissä
  * old - older, elder - the oldest, eldest; jälkimmäistä käytetään saman perheen vanhemmista jäsenistä
  * late - later - the latest, last; superlatiivimuotojen ero on se, että the latest tarkoittaa viimeisin ja sen jälkeen voi tulla vielä muita, kun taas the last tarkoittaa viimeinen, jonka jälkeen ei voi tulla muita; last ilman artikkelia tarkoittaa viime; latter tarkoittaa jälkimmäinen
 • kuin-sanalla on monta vastinetta englannin kielessä: as, than,joskus myös from, to
 • suomen kielen rakennetta yhtä...kuin vastaa englannin kielessä as...as (kielteisissä myös so...as)
  James is as good at English as Diana.
  Sarah is not so good at German as Jim.
 • komparatiiviin liitettävä kuin -sana on than
  Jane is smaller than Tarzan.
 • joidenkin sanontojen kanssa kuin -sanaa vastaa from tai to
  * different from(BrE)/than (AmE)
  * similar/inferior/superior to
 • englannissa, kuten ruotsin kielessä, on olemassa myös absoluuttinen superlatiivi, joka ei varsinaisesti ilmaise vertailua ja jonka edessä voi olla myös epämääräinen artikkeli
  I received the most elegant gift from my aunt.
 • predikatiivina ollessaan absoluuttinen superlatiivi on ilman artikkelia ja lyhyistäkin adjektiiveista se muodostetaan sanalla most avulla
  The gift was most elegant.
 • kun vertaillaan samaa asiaa eri paikassa tai eri aikoina superlatiivin eteen ei tule artikkelia
  Helsinki is busiest in the summer.

Adverbit

Adverbien muodostus

 • adverbit voivat ilmaista aikaa, paikkaa, tapaa, syytä tms.
 • adverbeja muodostetaan adjektiiveista yleensä liittämällä adjektiiviin pääte -ly (suomessa pääte -sti)
 • adjektiiveista, jotka päättyvät päätteeseen -(l)y, adverbit muodostetaan rakenteella in a...way tai korvetaan aivan toisesta adjektiivista muodotetulla adverbilla
  funny - in a funny way
 • päätteeseen -ic päättyvistä adjektiiveista adverbi muodostetaan -ally -päätteellä, poikkeuksena adjektiivi public - publicly
  mathematic - mathematically
 • adverbi voi olla myös adjektiivin näköinen
  fast, hard, late, long, low, right, straight, wrong
 • tai adjektiivi voi muistuttaa adverbia
  early, daily, weekly, monthly, yearly
 • adverbilla voi olla kaksi eri muotoa, joilla on eri merkitykset
  deep (syvällä) -deeply (syvästi)
  hard (kovasti) - hardly (tuskin)
  high (korkealle) -highly (korkeasti)
  most (eniten) - mostly (enimmäkseen)

Adverbien vertailut

 • ly-päätteisten adverbien vertailu tapahtuu more ja most -sanojen avulla
  happily - more happily - most happily
 • adverbit, jotka ovat adjektiivien kaltaisia saavat vertailumuotonsa päätteiden avulla
  fast - faster - fastest
 • epäsäännöllisillä adverbeillä on epäsäännölliset vertailumuodot
  well - better - best
 • kuin-sanan vastineet ovat samat kuin adjektiiveilla: as ja than
 • positiivin yhteydessä as
  He walks as fast as Joseph.
 • komparatiivin yhteydessä than
  Joseph walks faster than usually.adverbin paikka voi lauseessa vaihdella sen mukaan, mitä adverbi ilmoittaa.
  A musically talented person suffers from that noise. The play was musically enjoyable. She talks musically, her voice sounds like a bird singing.

Exercise 3.1

Fill in the missing Adverbs and Adjectives. Give them comparative and superlative forms as well as a translation.

HUOM! Jos vastauksessa on kaksi vaihtoehtoa, erota vaihtoehdot toisistaan kautta -merkin (/) avulla ilman välilyöntiä. Käytä pieniä kirjaimia kirjoittaessasi sanoja, ellei ole kysymyksessä erisnimi tms.

**********

light (Adjective)

01.

02.

03.

04.

05.

06.

07.

**********

08.

automaattinen (Translation)

09.

10.

11.

12.

13.

14.

**********

15.

16.

17.

18.

more careful (Comparative adj.)

19.

20.

21.

**********

22.

23.

24.

25.

26.

27.

the nicest (Superlative adj.)

28.

**********

29.

30.

politely (Adverb)

31.

32.

33.

34.

35.

**********

36.

nopea (Translation)

37.

38.

39.

40.

41.

42.

**********

43.

44.

45.

46.

47.

more proudly (Comparative adv.)

48.

49.

**********

50.

51.

52.

jännittävästi (Translation)

53.

54.

55.

56.

**********

57.

58.

59.

60.

more lively (Comparative adj.)

61.

62.

63.

**********

public (Adjective)

64.

65.

66.

67.

68.

69.

70.

**********

71.

72.

73.

74.

75.

76.

the most open (Superlative adj.)

77.

**********

78.

paha, huono (Translation)

79.

80.

81.

82.

83.

84.

**********

85.

86.

deep, deeply (Adverb)

87.

88.

89.

90.

91.

**********

92.

93.

94.

vihaisesti (Translation)

95.

96.

97.

98.

**********

99.

yksinkertainen (Translation)

100.

101.

102.

103.

104.

105.

Exercise 3.2

Fill in the correct forms of the Adjectives and the Adverbs.

Christmas is

time of the year. People are and than on normal weekdays. Since they have been working they feel they have earned some time off and so they play with their kids and sing Christmas carols . It feels like even my voice would sound than . The New Year will be celebrated , even than last year. I hope your year 1998 will continue even than 1997.

Exercise 3.3

Please write your answers in the boxes below. Your teacher will assess this exercise as part of your portfolio.

Translate, pay attention to adjectives and adverbs.

1. Tänään Jack on selvästi väsyneempi kuin eilen.  

2. Hän nukkui vähemmän kuin tavallisesti ja myös huonommin. 

3. Hän katseli edellisenä yönä mitä mielenkiintoisinta elokuvaa. 

4. Nyt hän haluaa päästä nukkumaan nopeasti, jotta olisi huomenna vähemmän väsynyt. 

5. Herkullinen juustovoileipä ja kylmä maito hitaasti nautittuna auttaa nukkumaan paremmin.

6. Jos Jack ei mene aikaisemmin nukkumaan tänään, hän liikkuu huomenna vielä hitaammin ja on luokkansa hitain oppilas.
 

7. Jackin tyttöystävä halusi kalliimman kaulakorun kuin mihin Jackilla oli varaa.

8. Jack oli kuitenkin iloinen, että tyttö ei pyytänyt kalleinta kaulakorua, joten Jackin ei tarvinnut lainata enempää rahaa vanhemmiltaan.

© Tarja Männikkö ja Arto Silén

Piirrokset: Alessandra Zecca

© 2015 Otavan Opisto