Otavan Opiston logoOtavan OpistoNettilukioNettiperuskouluMuikku

Course 3, Lesson 6 (1 hours)

(G) Indefinite Pronouns and Words of Quantity

This grammar lesson deals with the last of the pronouns, the indefinite pronouns. There is also a section on a group of words describing the amount - or number - of the matter of discussion, i.e. words such as many or few. Again, study the theory and do the exercises including the portfolio exercise.

Indefiniittipronominit

indefiniittipronominit ilmaisevat jonkinasteista määrää

 • nämä pronominit voivat olla joko adjektiivisia (every) tai niiden substantiivisia johdannaisia (everything)
 • adjektiivinen tarkoittaa, että pronominin perässä voi olla substantiivi. Sen sijaan substantiivisen muodon (kutsutaan myös itsenäiseksi muodoksi) perässä ei koskaan saa olla substantiivia

 • ihmisiin viittaavat -body ja -one-loppuiset pronominit
 • näillä muodoilla ei ole merkityseroa
 • thing-loppuiset viittaavat asioihin ja esineisiin
 • omat muotonsa ovat myös of-rakenteen edellä esiintyvät pronominit
  every one of/each of/all of/one of/some of/any of/none of you
 • each on sekä adjektiivinen että substantiivinen yksikössä käytettävä pronomini
  Each of my children go to school.
 • se voidaan usein korvata pronominilla every, mutta korostettaessa jokaista ryhmän jäsentä erikseen on parempi käyttää each.
  Each time he came he had to leave soon.
  Every time he came...
 • both on substantiivisesti ja adjektiivisesti käytettävä pronomini
 • sen jäljessä oleva substantiivi ja verbi ovat monikossa
  Both brothers come to see me.
  Both sisters were beautiful.
 • all = kaikki (= everyone, -body, -thing), monikkomuotoisten substantiivien ja relatiivilauseiden edellä
  All (that) we need is love.
  All things come to he who waits.
 • all = koko (= whole), yksiköllisten sanojen ja määräisen artikkelin tai possessiivipronominin edellä
  All the time he was laughing.
  "All my loving, I will give to you...", sings the Beatles.
 • other esiintyy adjektiivisena sekä yksikössä että monikossa
  There were other dogs in the park, too.
  The other dog was
  totally wild.
 • others (= other people) on substantiivinen ja viittaa ihmisiin
  I was late but others were on time.
 • epämääräinen artikkeli kirjoitetaan yhteen pronominin kanssa = another= toinen, vielä yksi
 • another on yksiköllinen, mutta jos siihen liittyy sana few tai lukusana, niihin liittyvä substantiivi on monikossa
  I will come another day.
  I will stay another two days.
 • pronomini other muodostaa monia sanontoja, jotka eroavat suomen kielestä
  * one - the other = toinen - toinen (kahdesta)
  There were two boys in your yard; one was stealing the apples, the other just watced.
  * some - others = toiset - toiset (on muitakin ryhmiä)
  * some - the others = toiset - toiset (kaikki loput
  * each other = one another = toinen toistaan
  - ei monikon päätettä
  - genetiivimuoto heittomerkki+s = each other's
  * other than = muu kuin
 • lauseessa no-alkuisen sanan tulee olla aina ennen any-alkuisia
  Nobody knows anything about it. EI Anybody doesn’t know anything tms.

Paljoussanat

 • paljoussanoja ovat little, few (=vähän), much, many(= paljon)
 • little-sanaa käytetään ei-laskettavien substantiivien (U-sanojen, few laskettavien substantiivien (C-sanojen) kanssa
  I have only little time.
  I have only few friends.
 • little, few = tuskin yhtään
  I have little money. = I have hardly any money.
 • a little, a few = jonkin verran
  I have a little money. = I have some money.
 • much-sanaa käytetään, kun puhutaan U-sanoista, many esiintyy C-sanojen kanssa
  I don't have much money.
  I don’t have many friends.
 • molempia käytetään pääasiassa kielto- ja kysymyslauseissa
 • myönteisissä lauseissa niiden edessä on yleensä so, too, as tai very
  I have too many things to do.
 • sanoja much ja many korvaamaan voidaan käyttää seuraavia ilmaisuja: a lot of, lots of, plenty of, a large amount of

Exercise 6.1

Fill in the correct Indefinite Pronouns and Words of Quantity.

There is way of knowing how many people there were at the competition site. came there just to see people, but left without feeling pride over the fact that they had seen good athletes. Also the participants should be proud of themselves; of them did a great job. Not can be a World Champion but can take part in a fair competition.
can be said about the competitors taking drugs to enhance their results but I think that the doping tests are so effective that using drugs will get caught, eventually. However, athletes seem to think that only competitors have to take the tests so will not be caught.

Exercise 6.2

Please write your answers in the boxes below. Your teacher will assess this exercise as part of your portfolio.

1. Onko kukaan teistä nähnyt yhtään hyvää elokuvaa? 

2. Mitään yllättävää ei tapahtunut.

3. Vain harvat ihmiset tuntuvat tietävän, että muutama ystävällinen sana auttaa monissa asioissa.

4.Joku on syönyt kaikki hampurilaiset ja jättänyt vain vähän ranskalaisia.

5. Jokaisen meistä on kirjoitettava oma ansioluettelomme (=CV).

6. Jotkut naisluistelijat tekevät kolmoishyppyjä.

7. Minulla on joitakin kallisarvoisia postimerkkejä.

8. Oppilaat olivat kahdessa ryhmässä: toiset pelasivat koripalloa ja toiset katselivat hieman väsyneinä.

9. Kaikki minun ystäväni saavat paljon enemmän rahaa kuin minä.

10. Kukaan ei huomaa yhtään muutosta minussa.

© Tarja Männikkö ja Arto Silén

Piirrokset: Alessandra Zecca

© 2015 Otavan Opisto