Otavan Opiston logoOtavan OpistoNettilukioNettiperuskouluMuikku

Course 3, Lesson 9 (3 hours)

(G) Nouns

This grammar lesson deals with nouns in terms of singular and plural as well as with the concept of C- and U-words. Read carefully the information and do the exercises, including the portfolio exercise.

Substantiivit

C- ja U-sanat

 • substantiivit jaetaan englannin kielessä kahteen ryhmään:
  c-sanat
  eli countables
  u-sanat
  eli uncountables
 • c-sanat tarkoittavat asioita tai käsitteitä, joita voidaan laskea yksittäin
  a cat, an egg, a boy, an umbrella
 • c-sanoilla on sekä yksikkö että monikko
  a cat - two cats
 • u-sanat viittaavat asioihin, joita ei voi laskea yksin kappalein
  love, snow, coffee, water
 • u-sanoja ei siis käytetä monikossa eikä niiden edellä voi käyttää epämääräistä artikkelia a/an
 • jos on epävarma siitä, kumpaan ryhmään sana kuuluu, sen voi tarkistaa kysymällä kysymyksen "kuinka paljon/monta?"; u-sanoihin kuuluu kysymys "How much?" ja c-sanoihin "How many?"
  How much money do you have? (U-sana)
  How many sisters do you have? (C-sana)
 • jotkut substantiivit voivat olla sekä c- että u-sanoja, riippuen siitä mihin ne milloinkin viittaavat
  ice cream= jäätelö / an ice cream = jäätelöannos
  work= työ / a work = teos
  nature= luonto /a nature= luonne
 • vastaavasti joissakin tapauksissa on olemassa kaksi erilaista mutta merkitykseltään samanlaista sanaa, joista toinen on c-sana ja toinen u-sana
  a job = työpaikka / work = työ
  a cigarette= savuke, tupakka / tobacco= tupakka

Monikko

Säännöllinen monikko

 • säännöllisen monikon pääte on yleensä -s
  a cat - three cats
 • substantiivin päättyessä kirjaimiin s, sh, ch, z tai x monikon pääte on -es
  a bus - two buses
  a box - two boxes
 • substantiivin päättyessä o-kirjaimeen monikon päätteenä on tavallisesti -es (amerikanenglannissa myös pelkkä -s), mutta selvästi vierasperäisissä sanoissa tai lyhenteissä pelkkä -s
  a tomato - five tomatoes(BrE)/ five tomatos (AmE)
  a piano - three pianos
  a photo - ten photos
 • konsonantin jälkeinen y muuttuu monikon päätteen edellä ie:ksi, mutta vokaalin jälkeinen y säilyy
  a baby - three babies
  a toy - three toys

Epäsäännöllinen monikko

 • epäsäännöllisiä monikkomuotoja on useita:
  * kaikki fe -loppuiset substantiivit saavat monikossa päätteen -ves; samoin käyttäytyvät myös jotkut f -loppuiset substantiivit, vaikka yleensä ne saavatkin normaalin monikon s-päätteen

 • HUOM!substantiivi scarf (huivi) voi saada molemmat monikkomuodot scarfs/scarves
 • * monikko voi olla myös päätteetön, mutta substantiivin monikossa tapahtuu vokaalin muutos
  man - men foot - feet mouse - mice

  * monikon päätteenä voi olla myös -(r)en
  child - children ox - oxen
  * vierasperäisten sanojen monikko saattaa vaihdella sen mukaan, onko kyseessä arkikieli vai tieteellinen teksti: arkikielessä käytetään usein s -päätettä, mutta tieteellinen teksti käyttää alkuperäiskielen monikkomuotoa

  **monikko voi olla myös täysin päätteetön
  * useimmiten nämä ovat eläinten tai kalojen nimiä
  * usein myös s -päätteiset substantiivit

  * -craft -loppuiset sanat
  * -ese -loppuiset kansallisuussanat
  tällöin yksikkö ja monikko ovat samanlaiset

  ** substantiivi people voi olla joko yksikkö tai monikko merkityksensä mukaan
  a person - people henkilö, ihmiset
  a people - peopleskansakunta, -t
  ** ihmistä lajinsa tai ihmiskunnan edustajana tarkoittaa sana man artikkelittomana; ihminen yleensä ilmaistaan sanalla person tai individual
  Man has been ruining the world.
  *
  * a human being tai a human voidaan käyttää suomen kielen ilmaisua 'ihmisolento'
  Human beings like to live in groups.

Erikoistapauksia

 • substantiiveja, joilla ei englannin kielessä ole monikkoa:
  advice, baggage, equipment, furniture, hair, homework, housework, information, jewellery, knowledge, luggage, machinery, money, news, progress, research
 • näihin liittyy yksiköllinen verbi ja pronomini
 • erityinen yksikkömuoto muodostetaan kiertoilmaisulla
  a piece of news, an item of knowledge
 • monikon näköinen yksikkö on useilla tieteiden, pelien ja oppiaineiden nimillä, jotka loppuvat s-päätteeseen
  physics, mathematics, aerobics, darts

HUOM! statistics on monikollinen, kun se tarkoittaa sanaa tilastot

 • englannissa on ainoastaan monikko seuraavilla substantiiveilla, vaikka niillä ei s-päätettä olekaan
  cattle, people, police, poultry
 • niihin liittyvä verbi on monikossa
  The police were checking all airports.
 • myös seuraavat s -päätteiset substantiivit ovat, usein parillisesta luonteestaan johtuen, aina monikossa
  ashes, goods, the Middle Ages, trousers, jeans, shorts, spectacles (silmälasit), tights (sukkahousut, trikoot), leggings, pyjamas, scissors, premises (kiinteistö, tilat, liikehuoneisto), spirits, surroundings, scales, binoculars, manners, contents

  Your manners are excellent.
 • suomen kielessä on olemassa sanoja, joilla ei ole lainkaan yksikkömuotoa; vastaavat englannin kielen sanat voivat olla yksikössä tai monikossa riippuen tilanteesta
  hautajaiset, häät, tikapuut
  a funeral - funerals, a wedding, a ladder
  The wedding was held in a beautiful church.
 • yleensä yhdyssanojen monikon pääte lisätään viimeiseen sanaan
  a henhouse - henhouses grown-up - grown-ups
 • joskus monikon pääte voidaan lisätä yhdyssanan alkuosaan
  a brother-in-law - brothers-in-law
  a looker-on - lookers-on
 • molemmat osat saavat monikon tunnukset, jos yhdyssanan alkuosa on man tai woman
  a man student - men students
  a woman driver - women drivers

HUOM!

1. Muutamissa sanonnoissa englannissa käytetään monikkoa, vaikka suomen kieli käyttää yksikköä.
We changed planes in Heathrow. = Vaihdoimme konetta Heathrow’ssa.

2. Englannissa sekä omistaja että omistettava on monikossa, vaikka suomessa on yksikkö.
Ten people lost their lives. = Kymmenen ihmistä menetti henkensä.

3. Joitakin sanoja voidaan ajatella joko yksilöinä tai kokonaisuutena
family, staff, team

 • niihin liittyvä verbi on ajatustavasta riippuen joko yksiköllinen tai monikollinen
  Team was sad because of the lost match. = joukkue kokonaisuutena
  Team have all gone on a holiday.= joukkueen kaikki jäsenet

Exercise 9.1

Say in the plural form.

HUOM! Jos vastauksessa on kaksi vaihtoehtoa, erota vaihtoehdot toisistaan kautta -merkin (/) avulla ilman välilyöntiä.

01. tomato
02. speech
03. policeman
04. information
05. person
06. passer-by
07. news
08. aircraft
09. city
10. salmon
11. people
12. goose
13. moose
14. advice
15. mouse
16. toy
17. Japanese
18. foot
19. species
20. piano

Exercise 9.2

Choose the best alternative.

1. my favorite subject.

2. about her all the time.

3. that they have bought excellent.

4. an agreement with Russia about disarmament.

5. very different when it comes to habits.

6. more democratic.

7. still attached to the ground.

8. the murder.

9. 'X-files'.

10. all over the old house.

11. Young interested in fashion.

12. south for the winter.

13. to pay taxes.

14. My aching.

15. that Michael Jackson has two .

Exercise 9.3 and 9.4

Please write your answers in the boxes below. Your teacher will assess this exercise as part of your portfolio.

Do either a) or b).

a) Write sentences using all these words in plural form when the plural form is possible.

1. baby   

2. tomato            
      
 

3. tea                  
   

4. church                        
   

5. wolf          
 

6. Japanese     
 

7. crisis                
    

8. jewellery        
 

9. police              
    

10. son-in-law          
     

11. woman officer      
       

12. sheep              
    

13. boy                
       

14. news               
 

15. person                

     

b) Write a story using TEN of these words in it in plural form when the plural form is possible.

© Tarja Männikkö ja Arto Silén

Piirrokset: Alessandra Zecca

© 2015 Otavan Opisto