Otavan Opiston logoOtavan OpistoNettilukioNettiperuskouluMuikku

Course 3, Lesson 10 (2 hours)

(G) Word Order

The last of the grammar lessons in this course deals with one of the most important issues in making your text and speech understandable; the word order. Study the theory and do the exercises.

Sanajärjestys

 • englannin kielen sanajärjestys on sidotumpi kuin suomen kielen, koska paikka ilmoittaa sanan tarkoituksen.

Toteamuslauseet.

 • Tavallisen toteamuslauseen eli väitelauseen sanajärjestys on helposti muistettava SPOTPA = Subjekti, Predikaatti, Objekti, adverbiaalit Tapa - Paikka - Aika

 • Tämä järjestys ei subjektin ja predikaatin osalta totemuslauseessa muutu, vaikka lauseen alkuun laitettaisiinkin adverbiaali (vrt. ruotsi)
  Last Tuesday
  Pirjo Manninen skied the 10  kilometer freestyle superbly in Trondheim.
 • Toisin kuin suomen kielessä objektin paikka englannissa on heti predikaatin jälkeen
 • Jane menee usein illalla ystäviensä kanssa elokuviin.= Jane often goes to the movies with her friends in the evening.

Ns. liikkuvat määreet ilmaisevat usein epämääräistä aikaa, esim. often, sometimes, usually

Niiden paikka määräytyy predikaatin mukaan

 • ennen yksiosaista verbiä
  I seldom cry for joy.
 • be -verbin jälkeen
  I am often late.
 • kaksi- tai useampiosaisten predikaattien ensimmäisen osan jälkeen
  I have never been so happy.
  It would usually have been my job
  .

Samalla tavalla epämääräistä aikaa ilmaisevien adverbien kanssa sijoittuvat monet muutkin adverbit, jotka ilmaisevat astetta, esim. hardly, certainly, still

Kysymyslauseet

 • englannin kysymyslauseiden sanajärjestys vastaa ruotsin kielen sääntöjä
  kysymyssana - apuverbi - subjekti - pääverbi - objekti yms.
 • kysymyslause voi alkaa joko kysymyssanalla tai apuverbillä, sanajärjestys on kuitenkin molemmissa tapauksissa sama
  When did you see James?
  Are you coming with me?
 • jos kysymyssana tai sen osa toimii subjektina, preesensiin ja imperfektiin yleensä
  lisättävä apuverbi (do/does/did) jää pois
  Who came last?

Exercise 10.1

Write complete sentences using these words. Start with the underlined word.

1. ever - to - New - and - Have- been - Mexico - Homer - Marge ?

2. early - usually - She- in - slowly - mornings - the - walks - school - to .

3. store - Friday - not - last - We- any - bike - month - sold - him - have - our - in - downtown .

4. the food - the murderer - never - arrested - was - could - The poison- not - found - be - in - and (Passive voice!) .

5. Jim - carefully - town - Last- forgot - into - year - sometimes - drive - to .

6. in - near - San Jose - on - year - was - a small town - last - What - May 13 - discovered ?

7. because - gets - enough - Jennifer - always - up - early - she - is - never - late

8. a little - walk - mornings - the - She- faster - to - could - in - school

9. ski - Would - exchange - to - bike - you - jet - willing - motor - be - your - this - to ?

10. has - our - time - this - Now- enough - taken - of - exercise - valuable -

Exercise 10.2

Please write your answers in the boxes below. Your teacher will assess this exercise as part of your portfolio.

Translate the following into English. Pay special attention to Word Order.

1. Käyn katsomassa äitiäni kerran kahdessa viikossa.

2. Oletko koskaan käynyt Turkissa?

3. Pidän kovasti ruusuista ja muista kukista.

4. Julie teki kolme tuntia läksyjään huoneessaan.

5. Konsertissa eilen illalla pianisti soitti erittäin kauniisti.

6. Ostin sisarelleni kauniin takin syntymäpäivälahjaksi.

7. Miksi emme koskaan käy elokuvissa?

8. Olisitko valmis joskus auttamaan minua kotiläksyissä?

9. Koulun jälkeen menen usein katsomaan ystäviäni kaupungin kuppilaan.

10. Saan hyvin harvoin vieraita ulkomailta.

© Tarja Männikkö ja Arto Silén

Piirrokset: Alessandra Zecca

© 2015 Otavan Opisto