Otavan Opiston logoOtavan OpistoNettilukioNettiperuskouluMuikku

Course 6, Lesson 7 (3 hours)

(G) Word Formation

 

During this lesson you will study word formation and practice your skills by doing the exercises. The theory section has been written in Finnish. If you prefer English, there are online sources where you can find the same information.

 

Sananjohto-oppi (Word Formation)

 • sanoja voidaan muodostaa monesta eri kantasanasta (verbeistä, substantiiveista)
  lisäämällä jälkiliite (eli suffiksi) sanan sanaluokka usein muuttuu
  a friend - friendly (ystävä - ystävällinen)
  loose - loosen (löysä - löysätä)
  a child - childhood (lapsi - lapsuus)
 • jälkiliitteillä voidaan muodostaa eri ryhmin kuuluvia sanoja kuten tekijännimiä, verbejä, adjektiiveja, adverbejä sekä sanoja, jotka kuvaavat ominaisuutta, toimintaa tai sen tulosta

 

  JÄLKILIITE KANTASANA UUSI SANA SUOMENNOS
TEKIJÄT -er to employ an employer työnantaja
  -ess (naispuol.) to act an actress näyttelijätär
  -or to instruct an instructor neuvonantaja
  -ist a motor a motorist motoristi
  -ant to apply an applicant hakija
  -ee (verbin toiminta
kohdistuu tähän henkilöön)
to employ an employee työntekijä
TOIMINTA & TULOS -ing to run running juokseminen
  -ation to calculate calculation laskelma
  -ition to repeat repetition kertaus
  -ance to resist resistance vastustus
  -ence to violate violence väkivalta
  -ment to refresh refreshment virkistys
  -al to deny denial kieltäytyminen
OMINAISUUS -ness lazy laziness laiskuus
  -ship a friend friendship ystävyys
  -hood a brother brotherhood veljeys
  -ity / -ty equal equality tasa-arvoisuus
  -dom free freedom vapaus
  -age short shortage puute
VERBIEN MUOD. -ate luxury luxuriate laiskotella
  -en length lengthen pidentää
  -ize legal legalize laillistaa
  -ise harmony harmonise sovittaa, sovitella

 

 

 • lisäämällä etuliite (prefiksi) sanan sanaluokka ei yleensä muutu
  friendly - unfriendly (ystävällinen - epäystävällinen)
  wife - ex-wife (vaimo - entinen vaimo)
   
 • etuliitteet tulevat useimmiten latinasta tai kreikasta
   
 • etuliitteillä sanoista saadaan kielteisiä sekä vastakohtaa ilmaisevia tai osoittamaan määrää, aikaa, järjestystä sekä paikkaa

 

  ETULIITE KANTASANA UUSI SANA SUOMENNOS
VASTAKOHTA in-, il-, ir-, im- human inhuman epäinhimillinen
    legal illegal laiton
    responsible irresponsible vastuuton
    polite impolite epäkohtelias
  anti- nuclear antinuclear ydinaseita vastustava
  un- fair unfair epäreilu
  dis- belief disbelief epäusko
  mis- understand misunderstand käsittää väärin
  non- smoker non-smoker tupakoimaton
MÄÄRÄ mono- rail monorail yksiraiteinen juna
  bi- language bilingual kaksikielinen
  tri- angle triangle kolmio
  semi- final semi-final semifinaali
AIKAA pre- election pre-election esivaalit
  post- modern post-modern postmoderni
JÄRJESTYS re- cycle recycle kierrättää
  sub- title subtitle alaotsikko, tekstitys TV:ssä

 

 

 • Sanaluokkamuuttujia ovat sanat, jotka esiintyvät kahdessa eri sanaluokassa, vaikka sanat itsessään säilyvät muuttumattomina tai muuttuvat hieman ääntämisessä tai oikeinkirjoituksessa

to affect - an effect (vaikuttaa - vaikutus)
to record - a record (äänittää - äänite)
to love - love (rakastaa - rakkaus)
advice - to advise (neuvot - neuvoa)
 

 • Yhdyssanoja saadaan yhdistämällä kaksi sanaa, jotka voivat kuulua myös eri sanaluokkiin
 • englannin kielessä yhdyssanat useimmiten kirjoitetaan erikseen, joskus myös väliviivalla, harvemmin kuitenkin yhteen

a bus driver(autonkuljettaja)
a driving licence (ajokortti)
a mother-in-law (anoppi)
a streetcar (raitiovaunu)
 

 • Sanalyhenteissä on kyseessä sana, joka on lyhentynyt joko alusta lopusta tai joissakin tapauksissa molemmista päistä

a plane - an aeroplane
an advertisement - an ad
an influenza - a flu

 • Yhteensulautuneissa sanoissa on tietenkin kyse kahdesta sanasta, joiden osista uusi sana on muodostunut

smoke + fog = smog (savusumu)
breakfast + lunch = brunch (myöhässä syöty aamiainen)
 

 • Sanat, jotka ovat muodostuneet monien sanojen alkukirjaimista
 • tällaisia sanoja löytyy erityisesti politiikasta ja hallinnosta yleensä, mutta myös tieteestä

EMU (=European Monetary Union)
UN (= the United Nations)
laser (=light amplification by simulated emission of radiation)

 

 

 

Exercise 7.1

Fill in the table. You may find some words missing completely, mark those with a line (-).

EXAMPLE:

to teach (Verb)

opettaa (and a translation)

(a) teaching (Noun)

opetus (and a translation)

teachable (Adjective)

opetettava (and a translation)

a teacher (A person)

opettaja (and a translation)01.  

02.

development (Noun)

03.

04.

05.

06.

07.
 


 
08.

09.

10.

11.

imaginary (Adjective)

12.

13.

14.
 15.

16.

17.

18.

19.

20.

Justice (A person)

21.
 to wish (Verb)

22.

23.

24.

25.

26.

27.

28.
 29.

30.

31.

32.

33.

34.

practitioner (A person)

35.
 36.

järjestellä, järjestää (Translation)

37.

38.
 39.

varovaisuus (Translation)

40.

41.
 estimate (Stem)

42.

43.

44.
 45.

46.

unnatural (Derived word)

47.
 48.

49.

disapprove (Derived word)

50.

 

 

Exercise 7.2

Form as many related words as possible on the words given below (at least six per given word would be great). Keep in mind that this is a word formation and not a word family exercise. As always, study the lesson before you start doing the exercise so you'll have a better idea of what to do.

Add your answers in the boxes below. Your teacher will assess this exercise as part of your portfolio.


1. to employ


2. a reason

 


 

3. national


4. legal


5. free


6. a writing


7. to direct


8. an applicant


9. alternative


10. opposition

© Tarja Männikkö, Arto Silén ja Heli Viitanen

© 2015 Otavan Opisto