Otavan Opiston logoOtavan OpistoNettilukioNettiperuskouluMuikku

Ready, Set, GO!

Arto Silén

Introductory Course (ENA9)

Tämä on lukion englannin kielen johdantokurssi. Se on suunniteltu auttamaan opiskelijaa alkuun lukion englannin opinnoissa ja se perustuu sille englannin kielen osaamisen tasolle, joka opiskelijalla yleensä tulisi olla peruskoulun jälkeen. Kaiken kaikkiaan lukion englannissa on kuusi pakollista kurssia sekä joukko valinnaisia kursseja. Tämä kurssi, aivan kuten muutkin englannin kurssit, on jaettu pienempiin osiin, joita kutsutaan oppitunneiksi, lessoneiksi. Jokaisessa lessonissa on ohjeet siitä, mitä opiskelijan tulee tehdä ”läpäistäkseen” lessonin. Otsikon yläpuolella on myös maininta siitä, kuinka monta koulutuntia (45 minuuttia) arviolta lessonin suorittamiseen menee. Jotkut lessonit perustuvat Internetistä löytyviin dokumentteihin, ja niissä on kysymyksiä, joihin sinä, opiskelija, vastaat tai ne toimivat perustana, jonka pohjalta sinä kirjoitat omat kommenttisi ja mielipiteesi. Toiset lessonit keskittyvät kielioppiin. Näissä sinun tulee opiskella kielioppiteoria ja tehdä annetut tehtävät, jotka kone sitten tarkistaa. Tässä kurssissa on enemmän kielioppiin liittyviä lessoneita kuin kursseissa 1-6, koska kaikki tärkeät kieliopin asiat peruskoulusta on otettu tähän kurssiin mukaan.

Arviointitapa kaikissa englannin kursseissa on portfolio. Portfolio on yksinkertaisesti tiedosto, joka sisältää kaikki vaadittavat tehtävät ja harjoitukset kurssin suorittamiseen. Koska arvosana perustuu portfolioon, sinun tulisi tehdä kaikki portfolion tehtävät niin hyvin kuin pystyt.

Tämän kurssin, kuten muidenkin kurssien aikana sinun tulisi kirjoittaa englanninkielistä opintopäiväkirjaa varsinaisten lessonien lisäksi. Olisi hyvä, jos kirjoittaisit opintopäiväkirjaan jotain joka kerran kun olet tehnyt jotain kurssin kanssa. Voit kirjoittaa opintopäiväkirjaa muodossa ”Tein” tai ”Opin”, ja sen tulisi käsitellä seuraavia teemoja:

  • Mitkä ovat odotukseni tältä kurssilta?
  • Paljonko arvelen sen vievän aikaani?
  • Paljonko aikaa se tosiasiassa vei?
  • Kuinka hyvin työskentelin?
  • Kuinka hyvin menestyin?
  • Mikä arvosana minun kuuluisi saada kurssista, jos se arvioidaan numeroilla?
  • Miten haluaisin muuttaa/parantaa lessonia/tehtävää/kurssia?

Kaikkiin kysymyksiin ei tietenkään tarvitse vastata joka kerralla: jotkut ovat mielekkäitä vain kurssin alussa tai lopussa. Englanniksi kirjoittaminen saattaa aluksi tuntua hankalalta ja merkinnät lyhyiltä, mutta taitosi kehittyvät - kirjoittamalla. Koska opintopäiväkirja on paras osoitus kirjoitetun englannin taidoistasi (ainakin jatkuvassa käytössä), sinun tulisi pyrkiä parhaaseesi siinä. Luonnollisesti opintopäiväkirja on osa portfoliotasi.

Voit käyttää sanakirjoja ja kielioppeja halutessasi, kun teet opintopäiväkirjaasi. Sama pätee tietysti muihinkin tehtäviin, ellei apukeinojen käyttöä ole erityisesti kielletty. Omistamiesi sanakirjojen lisäksi myös Internetissä on sanakirjoja. Hyvä suomi-englanti-suomi sanakirja löytyy osoitteessa http://www.ilmainensanakirja.fi/ .

Kun olet saanut koko kurssin suoritetuksi ja se on valmis arvioitavaksi, lähetä opettajalle arviointipyyntö.

© Tarja Männikkö ja Arto Silén

© 2015 Otavan Opisto