Otavan Opiston logoOtavan OpistoNettilukioNettiperuskouluMuikku

Introductory Course
Lesson 3 (2 hours)

 (G) Adjectives and Adverbs

Your task in this grammar lesson is to study the theory about adjectives and adverbs and then do the exercises. Remember to add the portfolio exercise to your portfolio.

Adjektiivit

Vertailumuodot

 • toisin kuin ruotsin kielessä englannissa adjektiivit eivät taivu
 • vertailuasteiden eli komparatiivin ja superlatiivin muodostamiseen on eri tapoja
 • superlatiivin edessä on yleensä määräinen artikkeli the
 • lyhyistä adjektiiveista komparatiivi ja superlatiivi muodostetaan päätteillä -er ja -est
 • lyhyitä adjektiiveja ovat kaikki yksitavuiset ja useat kaksitavuiset; jotkut kaksitavuiset voivat taipua molemmilla tavoilla (more/most yleisempi)
  big - bigger - the biggest
  sunny - sunnier - the sunniest
  narrow - narrower/more narrow - the narrowest/ the most narrow
 • pitkät adjektiivit taipuvat more ja most -sanojen avulla
  beautiful - more beautiful - the most beautiful
 • pitkiä ovat jotkut kaksitavuiset sekä kaikki useampitavuiset adjektiivit
  thrilling - more thrilling - the most thrilling
  bored - more bored - the most bored
 • esim. alkuliitteen un- saavat sanat taipuvat kuten pääsanansa
  unhappy - unhappier - the unhappiest
  unbelievable - more unbelievable - the most unbelievable
 • jotkut adjektiivit eivät taivu päätteiden eivätkä sanojen more ja mostavulla, vaan ovat kokonaan epäsäännöllisiä
 • epäsäännölliset vertailumuodot ovat seuraavilla adjektiiveilla
  good/well - better - the best
  bad, ill - worse - the worst
  little - smaller - the smallest
 • far - farther, further - the farthest, furthest; ensimmäistä muotoa käytetään välimatkasta, toista muotoa käytetään myös muissa yhteyksissä

  old - older, elder - the oldest, eldest; jälkimmäistä käytetään saman perheen vanhemmista jäsenistä

  late - later - the latest, last;
  superlatiivimuotojen ero on se, että the latest tarkoittaa viimeisin ja sen jälkeen voi tulla vielä muita, kun taas the last tarkoittaa viimeinen, jonka jälkeen ei voi tulla muita; last ilman artikkelia tarkoittaa viime; latter tarkoittaa jälkimmäinen
 • kuin -sanalla on monta vastinetta englannin kielessä: as, than, joskus myös from, to
 • suomen kielen rakennetta yhtä...kuin vastaa englannin kielessä as...as (kielteisissä myös so...as)
  James is as good at English as Diana.
  Sarah is not so good at German as Jim.
 • komparatiiviin liitettävä kuin -sana on than
  Jane is smaller than Tarzan.
 • joidenkin sanontojen kanssa kuin -sanaa vastaa from tai to
  *different from(BrE)/than(AmE)
  *similar/inferior/superior to
 • englannissa, kuten ruotsin kielessä, on olemassa myös absoluuttinen superlatiivi, joka ei varsinaisesti ilmaise vertailua vaan ominaisuuden hyvin suurta tai pientä määrää. Sen edessä voi olla myös epämääräinen artikkeli
  I received the most elegantgift from my aunt.
 • predikatiivina ollessaan absoluuttinen superlatiivi on ilman artikkelia ja lyhyistäkin adjektiiveista se muodostetaan sanalla most avulla
  The gift was most legant.
 • kun vertaillaan samaa asiaa eri paikassa tai eri aikoina superlatiivin eteen ei tule artikkelia
  Helsinki is busiest in the summer.

Adverbit

Adverbien muodostus

 • adverbit voivat ilmaista aikaa, paikkaa, tapaa, syytä tms.
 • adverbeja muodostetaan adjektiiveista yleensä liittämällä adjektiiviin pääte -ly (suomessa pääte -sti)
 • adjektiiveista, jotka päättyvät päätteeseen -(l)y, adverbit muodostetaan rakenteella in a...way tai korvetaan aivan toisesta adjektiivista muodotetulla adverbilla
  funny - in a funny way
 • päätteeseen -ic päättyvistä adjektiiveista adverbi muodostetaan -ally -päätteellä, poikkeuksena adjektiivi public - publicly
  mathematic - mathematically
 • adverbi voi olla myös adjektiivin näköinen
  fast, hard, late, long, low, right, straight, wrong
 • tai adjektiivi voi muistuttaa adverbia
  early, daily, weekly, monthly, yearly
 • adverbilla voi olla kaksi eri muotoa, joilla on eri merkitykset
  deep
  (syvällä) -deeply (syvästi)
  hard
  (kovasti) -hardly (tuskin)
  high
  (korkealle) -highly (korkeasti)
  most
  (eniten) -mostly (enimmäkseen)

Adverbien vertailut

 • ly-päätteisten adverbien vertailu tapahtuu more ja most-sanojen avulla
  happily - more happily - most happily
 • adverbit, jotka ovat adjektiivien kaltaisia saavat vertailumuotonsa päätteiden avulla
  fast - faster - fastest
 • epäsäännöllisillä adverbeillä on epäsäännölliset vertailumuodot
  well - better - best
 • kuin-sanan vastineet ovat samat kuin adjektiiveilla: as ja than
 • positiivin yhteydessä as
  He walks as fast as Joseph.
 • komparatiivin yhteydessä than
  Joseph walks faster than usually.
 • adverbin paikka voi lauseessa vaihdella sen mukaan, mitä adverbi ilmoittaa.
  A musically talented person suffers from that noise. The play was musically enjoyable. She talks musically, her voice sounds like a bird singing.

Exercise 3.1

Choose the best alternative

Jack told me about a

book he had read. Basically it was a murder mystery but you could find another theme if you read the story . The author presented new theories about Leonardo da Vinci’s paintings that Jack thought were surprising but even

the paintings was what the author had said about the birth of Christianity and the Church. He claimed that there were facts about the lives of Jesus and Mary Magdalene that were to the public what the Church had taught through the centuries. Jack spoke so highly about the book that I had to go and get it from the library. Sure enough, it was captivating but not I had hoped for. It is always a problem when you get your expectations up that no matter how the book is you hope it to be and when that is not the case you feel satisfied you would have if you hadn’t expected anything. Without revealing any important twists of the plot I found the book to read I had expected. At least hundred pages went very . In any case, I think that reading the book was a much way of spending a few rainy days than just watching TV. So, if you need a activity for a weekend, read a book and you will feel afterwards.

Exercise 3.2

Fill in the missing words.

Although the Finns are trying so to get to the finals in football it seems to be more difficult than we admit. Our team has gotten better, but perhaps we had hoped. On the other hand, it is surprising that we as a nation share our views about how the team should play our ideas about several other topics. Everyone admits that the team has played against the top teams than how it has been believed even to be able to. For many of us it seems that the team has failed if they lose to one of the great teams playing away and they are expected to tie against them here in Finland. Should we then react to football ? Perhaps we should admit that our team does not play before but that neither do the others. The team has done the job it should according to the world ranking and we should not place it much that.       


Exercise 3.3

Your teacher will assess this exercise as part of your portfolio. (Kirjoita vastauksesi allaoleviin laatikoihin. Opettajasi arvioi tämän tehtävän osana portfoliotasi.)

Translate

Please write your answers in the boxes below.

1. Mary maalasi huoneensa nopeammin kuin luulimme. 

2. Hänen huoneensa on kaunein huone vanhassa talossamme. 

3. Nykyään Mary hymyilee ystävällisemmin kuin ennen. 

4. Ehkä hän on huomannut, että on hauskempaa hymyillä iloisesti kuin yrittää kovasti näyttää surulliselta. 

5. Maryn nuorempi sisko Karen on yleensä kohteliaampi kuin Mary. 

6. Viime aikoina Mary on tullut iloisemmaksi. 

7. Maryn huone näyttää nyt suuremmalta.

8. Pidän hänen uudesta asenteestaan kuitenkin eniten.

© Tarja Männikkö ja Arto Silén

Piirrokset: Alessandra Zecca

© 2015 Otavan Opisto