Otavan Opiston logoOtavan OpistoNettilukioNettiperuskouluMuikku

Introductory Course
Lesson 10 (2 hours)

(G) The Passive Voice

This grammar lesson deals with the Passive voice. The use, as well as the grammatical structure of the passive is different from the Finnish one, so study the theory with care and do the exercises.

Passiivi

 • passiivi muodostuu kahdesta osasta: apuverbistä ja pääverbistä
 • apuverbinä toimii be-verbi, joka ilmaisee aikamuodon ja persoonan
 • apuverbiin liittyy pääverbin 3. muoto
  The house is painted.
 • toisin kuin suomen kielessä englannin kielen passiivissa voidaan myös ilmoittaa tekijä
 • tekijä ilmaistaan agentilla, joka liitetään muuhun lauseyhteyteen prepositiolla by
  The house was painted by James.
 • agenttia käytetään kuitenkin vain, jos se antaa tarvittavaa lisätietoa
 • lauseet, joissa agenttia käytetään, on hyvä kääntää suomeksi aktiivina:
  James maalasi talon. ei: Talo maalattiin Jamesin toimesta.
 • passiivia käytetään, kun:
  * ei tiedetä tekijää
  The president was murdered.
  * keskitytään toimintaan tai sen tulokseen
  James was given three thousand marks for it.
  * tekijä ei ole muutoin tärkeä
  I was asked to the party.
 • koska passiivisessa lauseessa voidaan ilmaista myös tekijä, passiivia käytetään englannin kielessä myös aktiivin vastineena
 • aktiivisesta lauseesta voidaan siis tehdä passiivinen muuttamalla lauseenjäsenten tehtävää
  * aktiivilauseen objektista (kohteesta) --> passiivilauseen subjekti
  * aktiivilauseen subjektista (tekijästä) --> passiivilauseen agentti
  * verbimuoto pitää muuttaa passiiviseksi (apuverbi be)

 • passiivilauseen subjektina voi siis olla aktiivilauseen objekti, mutta myös aktiivilauseen objektiivia voidaan käyttää (objektiivihan on myös kohde, joka vastaa kysymykseen kenelle?)


 • kun molemmat lauseenjäsenet ovat mukana aktiivilauseessa ja objektista tehdään passiivilauseen subjekti, passiivilauseeseen on objektiivin edelle lisättävä joko prepositio to tai for riippuen lauseen verbistä
  A million dollars was paid to the murdererby the mafia.
 • vaillinaiset apuverbit toimivat passiivissa aivan säännön mukaan
  The car can be washed today.
  (vaill.apuverbi + pass.apuverbi + pääverbin 3.muoto)
  The tickets have to be paid by noon.
  The lecturer was allowed to be asked questions
  .
 • passiivista voidaan muodostaa myös kestomuoto preesensissä ja imperfektissä sääntöjen mukaan
  Marilyn Monroe was being photographed.
  (kestomuodon apuverbi be oikeassa aikamuodossa + pass. apuverbi be kestomuodossa + pääverbin 3. muoto)
 • verbiin liittyvä prepositio sijoittuu passiivilauseissa heti pääverbin jälkeen
  The president was listened to by millions of people.
 • passiivi voidaan korvata aktiivisella ilmauksella, jossa on jokin epämääräinen tekijä
 • tällaisia epämääräisiä tekijöitä ovat people, they, you, we ja one, joita voidaan käyttää kohderyhmästä riippuen
  * people: tarkoittaa ihmistä yleensä, ryhmää johon puhuja tai puhuteltava ei kuulu
  People often dream of luxurious life.
  * they: viranomaiset tai epämääräiset tahot, joihin puhuja ja puhuteltava eivät kuulu mukaan, joskus myös ihmiset yleensä (kuten people)
  They have raised the taxes again.
  * you: puhekielessä hyvin tavallinen passiivin vastine, johon puhuja ja puhuteltava ainakin teoriassa lukeutuu, tätä ei saa suomentaa sanalla sinä
  You shouldn’t smoke.
  * we: ryhmä, johon puhuja lukee itsensä
  We should do something to save the Earth.
  * one: verrattavissa subjektiin you, kuitenkin enemmän käytetty kirjoitetussa kielessä, ehkä hieman vanhahtava
 • erikoistapauksina voidaan pitää tilanteita, joissa suomen ja englannin kielet eroavat toisistaan passiivin käyttötilanteissa
  * rakenteet, joissa englannissa käytetään passiivia ja suomessa aktiivia, esim. be born, be surprised, be mistaken, be shocked jne.
  He was born in Helsinki. (syntyi, olen/olin syntynyt...)
  *verbit, jotka englannissa ovat aktiivisia ja suomessa passiivisia, esim. sell, wash jne.
  The books are selling well. (Kirjoja myydään)
  * verbit, jotka eivät voi saada objektia eivät englannissa voi muodostaa passiivia (nämä verbit ilmaisevat usein liikkumista)
  There was a knock on the door. (aktiivi)
  Ovelle koputettiin. (passiivi)

Exercise 10.1

Combine the English and the Finnish sentences.

Write the right letter to the window. There are extra sentences in Finnish.

1. The doors will be opened an hour before the game. A. Mitä he tekevät?
2. Was the writer interviewed last night by anyone? B. Orkesteri soitti italialaista musiikkia.
3. They should do something to these roads. C. Ovatko he nähneet sinut?
4. What are they doing? D. Haastatteliko kirjoittaja eilen illalla ketään?
5. Have you seen them? E. Missä synnytit?
6. Have you been seen by Theo? F. Ovet avataan tuntia ennen peliä.
7. The orchestra played Italian music. G. Näille teille pitäisi tehdä jotain.
8. Where were you born? H. Ovet ovat auki.
9. The leading actor was good. I. Italialaiset muusikot soittivat orkesterissa.
10. The doors are open. J. Onko Theo nähnyt sinut?
K. Ovet avataan.
L. Mitä heille tehdään?
M. Pääosan esittäjä oli hyvä.
N. Missä synnyit?
O. Haastatteliko kukaan kirjoittajaa eilen illalla.
P. Oletko nähnyt heidät?
Q. Oletko nähnyt Theon?

Exercise 10.2

Fill in the missing words.

Rooms every day.

Children alone in the playground.

Their latest CD in Tokyo.

It that too much coffee by Finns.

by Mika Waltari?

The 2016 Olympic games in Rio.

The robbery well before it .

The reason we are late is because our car .

Exercise 10.3

Your teacher will assess this exercise as part of your portfolio. (Kirjoita vastauksesi allaoleviin laatikoihin. Opettajasi arvioi tämän tehtävän osana portfoliotasi.)

Translate.

1. Sanotaan, että elämää ei pitäisi ottaa liian vakavasti.

2. Milloin vanha maailmanennätys rikottiin?

3. Häntä ei saa häiritä nyt.

4. Eläimiä on aina ruokittu hyvin meidän kotonamme.

5. Miksi meitä ei kuunneltu?

6. Sauna lämmitettiin puulla.

7. Kuka valitaan seuraavaksi presidentiksemme?

8. Kilpailun voitti Kimi Räikkönen.

9. Miljoonia ruusuja myydään Suomessa joka vuosi.

10. Tämä asia pitäisi nyt olla opittu.

© Tarja Männikkö ja Arto Silén

Piirrokset: Alessandra Zecca

© 2015 Otavan Opisto