Otavan Opiston logoOtavan OpistoNettilukioNettiperuskouluMuikku

Introductory Course
Lesson 14 (2 hours)

(G) Word Order

The last of the grammar lessons in this course deals with one of the most important issues in making your text and speech understandable; the word order. Again study the theory and do the exercises. In the second exercise you will need your sentences from lesson 4. This time both exercises will go into your portfolio.

Sanajärjestys

Englannin kielen sanajärjestys on sidotumpi kuin suomen kielen, koska paikka ilmoittaa sanan tarkoituksen.

1. Toteamuslauseet

 • Tavallisen toteamuslauseen eli väitelauseen sanajärjestys on helposti muistettava SPOTPA = Subjekti, Predikaatti, Objekti, adverbiaalit Tapa - Paikka - Aika

 • Tämä järjestys ei subjektin ja predikaatin osalta totemuslauseessa muutu, vaikka lauseen alkuun laitettaisiinkin adverbiaali (vrt. ruotsi)
  Last Tuesday Pirjo Manninen skied the 10  kilometer freestyle superbly in Trondheim.
 • Toisin kuin suomen kielessä objektin paikka englannissa on heti predikaatin jälkeen
 • Jane menee usein illalla ystäviensä kanssa elokuviin.
  = Jane often goes to the movies with her friends in the evening.
 • Ns. liikkuvat määreet ilmaisevat usein epämääräistä aikaa, esim. often, sometimes, usually
 • Niiden paikka määräytyy predikaatin mukaan
 • ennen yksiosaista verbiä
  I seldom cry for joy.
 • be -verbin jälkeen
  I am often late.
 • kaksi- tai useampiosaisten predikaattien ensimmäisen osan jälkeen
  I have never been so happy.
  It would usually have been my job
  .

Samalla tavalla epämääräistä aikaa ilmaisevien adverbien kanssa sijoittuvat monet muutkin adverbit, jotka ilmaisevat astetta, esim. hardly, certainly, still

2. Kysymyslauseet

 • Englannin kysymyslauseiden sanajärjestys vastaa ruotsin kielen sääntöjä
 • kysymyssana - apuverbi - subjekti - pääverbi - objekti yms.

 • Kysymyslause voi alkaa joko kysymyssanalla tai apuverbillä, sanajärjestys on kuitenkin molemmissa tapauksissa sama
  When did you see James?
  Are you coming with me?
 • Jos kysymyssana tai sen osa toimii subjektina, preesensiin ja imperfektiin yleensä lisättävä apuverbi (do/does/did) jää pois
  Who came last?

3. Epäsuorat kysymyslauseet

 • epäsuora kysymys eroaa suorasta ajatuksellisesti siten, että se ei edellytä vastausta, ellei johtolause sitä edellytä:
  It depends on what she is doing./ Can you tell me what she is doing?
 • kysymyslausetta muutettaessa epäsuoraksi kerronnaksi johtolauseen yleisin verbi on ask, vaikka muitakin tietenkin voi käyttää

 • kysymyslauseissa lisäksi on huomattava sanajärjestyksen muuttuminen; epäsuoran esityksen kysymyksissä on suora sanajärjestys = subjekti ennen predikaattia
  The tourist asked: "Where is the post office?"
  --> The tourist asked where the post office was.
 • preesensin ja imperfektin suorissa kysymyksissä käytetty apuverbi jätetään pois muulloin, paitsi kielteisissä kysymyksissä
 • verbialkuisissa kysymyksissä on epäsuorassa esityksessä lisättävä if tai whether = -ko, -kö
  My mother asked: "Did you make your bed?"
  --> My mother asked if I had made my bed.
 • epäsuora kysymys päättyy pisteeseen eikä kysymysmerkkiin, paitsi jos johtolause on kysymys.

Exercise 14.1

Your teacher will assess this exercise as part of your portfolio. (Kirjoita vastauksesi allaoleviin laatikoihin. Opettajasi arvioi tämän tehtävän osana portfoliotasi.)

Translate. Pay special attention to word order.

1. Olin eilen ostoksilla uudessa IKEAssa.

2. Todellako. Oliko siellä paljon ihmisiä?

3. En osaa sanoa, kuinka monta ihmistä siellä oli, mutta näin monia ihmisiä kävelemässä siellä iloisesti.

4. Kuinka kauan sinä kävelit kaupassa?

5. Menin sinne puoli yksitoista ja lähdin väsyneenä kahdelta.

6. Löysitkö sinä sieltä mitään mielenkiintoista?

7. En osaa sanoa, onko se mielenkiintoista, mutta ostin uuden kirjahyllyn.

8. Minä en yleensä löydä mitään mielenkiintoista, jos en tiedä, mitä olen etsimässä.

9. Sinä et ole koskaan käynyt kanssani ostoksilla, eikö?

10. En, mutta voisimme mennä ensi torstaina IKEAan yhdessä.

Exercise 14.2

Your teacher will assess this exercise as part of your portfolio. (Kirjoita vastauksesi allaoleviin laatikoihin. Opettajasi arvioi tämän tehtävän osana portfoliotasi.)

Rewrite your sentences.

Go back to the sentences you wrote in exercise A05 Lesson 4: Word hunting. Look at the sentences again and pay close attention to word order in them. Then rewrite the sentences, making all the changes you think are necessary and add the new sentences to your portfolio.

Please write your answer in the box below (first write it using a word processing program, save it on your own computer and then copy it in the box).

© Tarja Männikkö ja Arto Silén

Piirrokset: Alessandra Zecca

© 2015 Otavan Opisto