Otavan Opiston logoOtavan OpistoNettilukioNettiperuskouluMuikku

5.2 Kolme erilaista demokratian mallia

Kolme erilaista demokratian mallia:

(a) Eliittidemokratia

Tämän käsityksen mukaan nykyajan yhteiskunta on niin monimutkainen, että vain erityiset eliitit (asiantuntijat ja päätöksenteon ammattilaiset) pystyvät hallitsemaan sen asioita. Demokratia voi tämän käsityksen mukaan parhaimmillaankin merkitä vain sitä, että kansalaisille määräajoin annetaan tilaisuus päättää mille eliittiryhmälle he seuraavan kauden ajaksi antavat vallan päättää yhteiskunnan asioista.

(b) Keskusteleva kansalaisvalta (deliberatiivinen  demokratia)

Tämän käsitysen mukaan aidosti toimiva välillinen demokratia ei ole vain sitä, että kansalaiset aika ajoin pääsevät äänestämään vaaleissa ja nimittämään päätöksentekijät seuraavaksi kaudeksi. Siihen kuuluu myös kaksi muutakin asiaa: Ensinnäkin tarvitaan vireä kansalaisyhteiskunta. Se tarkoittaa sitä, että kansalaiset keskenään erilaisilla foorumeilla (kaduilla ja toreilla, yhdistyksissä ja järjestöissä, netissä jne.) keskustelevat yhteiskunnan asioista ja muotoilevat kantojaan niihin niiden argumenttien perusteella joita keskustelussa esitetään. Toiseksi tarvitaan toimiva kommunikaatio päättäjien poliittisten keskustelujen ja tämän kansalaistason keskustelun välilla, molempien tasojen pitää kyetä kuuntelemaan toisiaan.

(c) Kamppailu- protestidemokratia (agonistinen demokratia)

Tämän käsityksen mukaan kaikilla kansalaisilla ei ole riittäviä valmiuksia osallistua keskustelevaan kansalaisvaltaan. Erityisesti tämä koske yhteiskunnan huono-osaisimpia. He kokevat omissa nahoissaan monet yhteiskunnan epäkohdat, mutta eivät välttämättä kykene puhumaan niistä ja nostamaan niitä yleiseen keskusteluun. Huono-osaisuuteen liityy usein myös tietojen, itsetunnon ja kielellisen viestintäkyvun puutetta. Siksi aidosti toimivassa välillisessä demokratiassa pitää  tämän käsityksen mukaan, äänestämisen ja asiallisen kansalaiskeskustelun lisäksi, olla tilaa myös tunteenomaisemmille protestin muodoille.

© Otavan Opisto / Jens Silfvast

© 2015 Otavan Opisto