Otavan Opiston logoOtavan OpistoNettilukioNettiperuskouluMuikku

Johdatus filosofiseen ajatteluun

Tervetuloa tutustumaan filosofisen ajattelun alkeisiin ja perehtymään länsimaiseen filosofiseen perinteeseen. Filosofian peruskurssin tavoitteena on tukea opiskelijan omaa filosofista ajattelua sekä antaa yleiskuva länsimaisen filosofian tavasta asettaa kysymyksiä ja etsiä niihin vastauksia.

Oppimateriaalit: Filosofian kurssi rakentuu neljästä pääluvusta ja viidennestä ylimääräisestä esittelystä. Filosofian kurssilla tarvitset nettimateriaalin lisäksi jonkin filosofian johdantokirjan. Lukion oppikirja on suositeltava, sillä se valmentaa hyvin myös ylioppilaskirjoituksia varten. Tammen Filo – opas aloittelevalle filosofille on nuorekas ja selkeäsanainen. Editan Filosofian Odysseia on kaunis ja soveltuu hyvin aikuisopiskelijalle. Kirjavalinnassa voit aina kysyä opettajalta neuvoa. 

Opiskelu: Filosofiaa kannattaa lähestyä avoimin mielin ja kirkkain silmin. Ripaus huumoria ei ole pahitteeksi, sillä monet filosofiset pähkäilyt olemassaolosta ja maailmasta saattavat ensi alkuun tuntua vierailta. Kannattaa tutustua eri ajattelutapoihin huolellisesti, se helpottaa myöhempien teorioiden ymmärtämistä. Filosofiassa on myös jonkin verran käsitteistöä, joka voi tuntua uudelta. Käsitteet oppii parhaiten niitä käyttämällä, harjoittelemalla niiden sijoittelua oikeisiin asiayhteyksiin. Käsitteiden tarkoituksena on täsmentää kielenkäyttöä – varmistaa, että puhutaan samasta asiasta.

Tehtävät:

Kurssin suorittamiseksi tulee tehdä kaksi esseetä ja vastata neljään pienempään kysymykseen. Tee yksi pieni tehtävä jokaisesta luvusta. Mikäli haluat jättää pikkukysymykset väliin ja kirjoittaa vain esseitä, kirjoita lukujen 2, 3 ja 4 esseet.

Oppimispäiväkirjaa tulee kirjoittaa koko kurssin ajan. Oppimispäiväkirja arvioidaan asteikolla 4-10.

Tutustu esseenkirjoitusohjeisiin, hyvän filosofian vastauksen määritelmään ja oppimispäiväkirjan ohjeisiin.

Vapauta sisäinen filosofisi!

© 2015 Otavan Opisto