Otavan Opiston logoOtavan OpistoNettilukioNettiperuskouluMuikku

Oppimispäiväkirja

Oppimispäiväkirja on yksi osa nettilukion opiskelua. Koska opettajat eivät voi havainnoida opiskeluasi samaan tapaan kuin lähiopetuksessa, on nettilukiossa otettu käyttöön oppimispäiväkirja, jonka avulla opettaja voi seurata miten opiskelusi etenee, onko siinä jotain ongelmia, tarvitsetko lisäohjausta jossakin asiassa jne.

Oppimispäiväkirja on myös itsearvioinnin apuväline. Kun kirjaat ylös ajatuksiasi opiskelusi kulusta, saat itsellesi selkeämmän kuvan siitä, miten opiskelet ja mitä osaat tai et osaa. Kun sinulla on realistinen käsitys itsestäsi oppijana ja omista taidoistasi, pärjäät paremmin nettilukiossa.

Jokaisella kurssilla kirjoitetaan oma oppimispäiväkirja, joka palautetaan opettajalle yhdessä kurssin tehtävien kanssa. Opettaja arvioi oppimispäiväkirjan ja arvio vaikuttaa kurssiarvosanaan. Oppimispäiväkirjan arvioinnissa kiinnitetään huomiota siihen, kuinka olet itseäsi ja omaa oppimistasi havoinnoinut, mutta ei arvostella ajatuksiasi. Jos opettaja on eri mieltä jostakin asiasta kanssasi, se ei vaikuta oppimispäiväkirjan arviointiin. Mutta sen sijaan jos opettajan mielestä et ole paneutunut kunnolla oppimispäiväkirjan tekemiseen, voi oppimispäiväkirjan arvio vaikuttaa kurssiarvosanaan laskevasti. Oppimispäiväkirjassa käytettyä kieltä ei arvioida, mutta tee silti oppimispäiväkirjastasi siisti ja helposti luettava.

Oppimispäiväkirjassasi sinun pitää käsitellä seuraavat asiat:

 • Mitkä ovat omat opiskelutavoitteesi kyseisellä kurssilla?
  Tutustu kurssin sisältöön ja tavoitteisiin ja mieti, mitkä kurssin asioista sinua kiinnostavat ja millaista osaamista tavoittelet kurssin päättyessä.
 • Kuvaa opiskelusi etenemistä
  Millainen on opiskelusi aikataulu? Miten opiskelet, miten haet lisätietoa, miten teet tehtäviä?
 • Kerro oivalluksistasi ja epätoivon hetkistäsi
  Mitkä asiat ymmärsit hyvin. Tuliko ahaa-elämyksiä. Entä tuliko ajatuksia siitä, kuinka voit oppimaasi soveltaa arkipäivän elämässä? Kerro myös siitä, jos jokin asia ei millään selvinnyt sinulle, vaikka kuinka yritit asiaa pohtia.
 • Arvioi kurssin lopuksi, miten olet saavuttanut kurssin tavoitteet
  Kuinka hyvin mielestäsi saavutit tavoitteet, jotka opettaja on kurssille asettanut. Entä miten saavutit omat tavoitteesi?
 • Anna myös kurssipalautetta
  Kerro millainen kurssi mielestäsi oli. Esimerkiksi olivatko teksti ja tehtävät helppoja/vaikeita/sopivia. Olisitko tarvinnut enemmän apua jossakin asiassa? Jne. (Tätä kurssipalaute osuutta ei varsinaisesti arvioida, mutta myös se on oltava oppimispäiväkirjassa.)

Oppimispäiväkirjaa kannattaa ja pitää kirjoittaa koko kurssin opiskelun ajan. On vaikea muistella jälkikäteen mitä ajatteli kurssin alussa tai miten opiskelu kurssin aikana sujui.

© Sari Jaaranen/Nettilukio

© 2015 Otavan Opisto