Otavan Opiston logoOtavan OpistoNettilukioNettiperuskouluMuikku

Filosofinen etiikka

Tervetuloa filosofian syventävälle kurssille FI2 Filosofinen etiikka. Kurssilla tutustutaan eettisten kysymysten filosofiseen käsittelyyn, metaetiikkaan, normatiiviseen etiikkaan ja keskeisiin etiikan teorioihin. Voit suorittaa FI2-kurssin sen jälkeen, kun olet suorittanut FI1 Johdatus filosofiseen ajatteluun -kurssin.

Oppimateriaalit: Kurssi kostuu neljästä luvusta. Nettimateriaalin lisäksi tarvitset lukion filosofian toisen kurssin oppikirjan. Tammen Filo – Etiikkaa etsimässä on nuorekas ja selkeäsanainen. Editan Etiikan  Odysseia käsittelee aihetta syvällisesti. Kirjavalinnassa voit aina kysyä opettajalta neuvoa.

Opiskelu: Filosofian opiskeluun on syytä paneutua huolella. Keskeistä on opiskella käsitteet ja filosofiset teoriat sekä asioiden johdonmukainen käsittely. Filosofiaan perehtyminen voi viedä aikaa enemmän kuin muut oppiaineet, mutta se kannattaa.

Tehtävät: Kurssin suorittamiseksi tulee tehdä kaksi esseetä ja vastata neljään pienempään kysymykseen. Valitse tehtävät eri osioista siten, että teet jokaisesta luvusta vähintään yhden tehtävän.

Oppimispäiväkirjaa tulee kirjoittaa koko kurssin ajan.

Tutustu esseenkirjoitusohjeisiin, hyvän filosofian vastauksen määritelmään ja oppimispäiväkirjan ohjeisiin.

© 2015 Otavan Opisto