Otavan Opiston logoOtavan OpistoNettilukioNettiperuskouluMuikku

Filosofiaan vastaaminen

Muista:

 1. Lue kysymys huolellisesti ja vastaa kysymykseen, älä kysymyksen vierestä
 2. Esittele asia
 3. Käsittele asia
 4. Tarkastele asiaa esimerkkien valossa ja eri näkökulmista
 5. Liitä mukaan filosofista sanastoa tai viittaa filosofiseen teoriaan

Hyvä filosofian vastaus on:

 • jäsennelty ja asiasisällöltään johdonmukainen kokonaisuus
 • olennaiset tiedot kattava: a) on osattu tehdä johtopäätöksiä annetuista lähtökohdista tai esitetyistä väitteistä käsin b) osattu käyttää filosofisia käsitteitä siten, että asian ydin paljastuu
 • syitä ja seurauksia tarkasteltu asianmukaisesti eri näkökulmista
 • esitetyt väitteet on perusteltu selkeästi
 • käsittelytapa ilmentää taitojen ja tietojen itsenäistä hallintaa ja kykyä niiden soveltamiseen
 • tiedot asetettu laajempiin asiayhteyksiin
 • pohdiskelutehtävässä erotettu faktat, perustellut kannanotot ja mielipiteet

Vastauksen arvoa laskevat:

 • selvät asiavirheet
 • epäselvästi tai epätarkasti ilmaistut ajatukset
 • tehtävän väärinkäsittämistä ilmentävien tai muuten epäolennaisten tietojen esittely
 • vastauksen rakentuminen henkilökohtaisten mielipiteiden varaan

© 2015 Otavan Opisto