Otavan Opiston logoOtavan OpistoNettilukioNettiperuskouluMuikku

Platon

Kreikkalainen filosofi Platon (427-347) on monella tapaa kaiken filosofian kulmakivi. Hyvä elämä, sen määrittely ja saavuttaminen on keskeistä Platonin filosofiassa, joskaan hyvä elämä ei ole irrotettavissa omaksi osakseen Platonin muusta filosofiasta: ontologiasta ja epistemologiasta. Platonin ontologiassa on keskeistä harmonia, joka vallitsee kosmoksen eli maailmankaikkeuden kahden tason – ideamaailman ja aistimaailman – välillä. Platonin mukaan Kosmos eli maailmankaikkeus on rationaalinen ja siinä vallitsee täydellinen järjestys. Jokaisella Kosmoksen osalla on oma paikkansa kokonaisuudessa. 

Maailmankaikkeuden harmoninen järjestys on mallina kaikkialla muuallakin vallitsevalle järjestykselle. Harmonia tarkoittaa kokonaisuuden eri osien työskentelyä oikeissa, niille kuuluvissa paikoissa omia tehtäviään hoitaen. Oikea järjestys on harmonian edellytys, oikea järjestys tarkoittaa oikeudenmukaisuutta ja hyvyyttä.

Ihminen hyvä, kun hänen elämänsä on harmoninen ja hänen sielunsa osat oikeassa suhteessa keskenään, siis sielussa vallitsee oikeudenmukaisuus. Ihmisen sielu koostuu kolmesta osasta:

Sielu

  1. Järkevä osa
  2. Kiihkeä osa
  3. Haluava osa

Näiden kolmen osan tasapaino ja harmonia on välttämätöntä onnellisen elämän saavuttamiseksi.

Sielun hyveet

Jokaisella sielun osalla on sille kuuluva tehtävä ja hyve.

  1. Sielun järkevän osan hyve on viisaus. Viisaus tarkoittaa tietoa siitä, mikä on sielulle parhaaksi. Järjen tulee siten hallita koko sielua, sillä se ymmärtää kokonaisuutta, ei vain jotain tiettyä osaa.
  2. Sielun kiihkeän osan hyve on rohkeus.Rohkeus on sitä, että kamppailee pelkoja ja haluja vastaan, pitää niitä kurissa. Järki antaa käskyt, joita kiihkeä osa toteuttaa. Kiihkeä osa toimii myös välittäjänä järjen ja siitä kovin poikkeavan halun välillä. Kiihkeys on toimintaa.
  3. Sielun alimpana on sen haluava osa. Tämä sielun osa saadaan hyväksi oikean kasvatuksen avulla ja sen hyveenä on kohtuullisuus. Juuri tätä osaa kiihkeyden tulee ohjata oikeaan järjen käskyjen mukaisesti.
  4. Kun kaikki kolme sielun osaa ovat sopusoinnussa keskenään, niin sielu on oikeudenmukainen.

© Minna Vähämäki

Otavan Opisto

© 2015 Otavan Opisto