Otavan Opiston logoOtavan OpistoNettilukioNettiperuskouluMuikku

Metafysiikka

Ikiaikaiset, suuret ja klassiset filosofiset kysymykset liittyvät olemassaoloon, maailman syntyyn ja mahdolliseen yliluonnolliseen. Nämä perustavanlaatuiset kysymykset olivat Antiikin kreikkalaisen filosofian Aristoteleen mukaan niin merkittäviä, että hän kutsui tällaisia kysymyksiä käsittelevää filosofiaa ensimmäiseksi filosofiaksi. Aristoteles kirjoittaa teoksessaan Metafysiikka:

Termi, jota nykyisin Aristoteleen ’ensimmäisestä filosofiasta’ käytetään on metafysiikka. Tyypillistä metafyysistä kyselyä voisi verrata lapsen ihmettelyyn: mistä tuli on tehty?, minne pilvet menevät?, mitä tapahtuu kuoleman jälkeen?.

Metafysiikka on ollut monien uuden ajan ja nykyajan tieteenfilosofien ja analyyttisen filosofian suuntauksen ylenkatseen kohteena ja tämä filosofian ydinalue on toivotettu romukoppaan! Itse asiassa jo brittiläiset empiristit 1600-luvulla olivat tympiintyneet ”moiseen viulun vingutukseen”, kuten John Locke asian ilmaisi tutustuttuaan Leibnizin filosofisiin spekulaatioihin ja monadeihin. Metafysiikka ja filosofia heijastelevat kuitenkin ihmisen ikiaikaista tarvetta etsiä selityksiä maailman menolle ja luoda ajattelun avulla järjestystä ympäröivään todellisuuteen. Metafysiikkaa ei voi välttää!

© Otavan Opisto / Minna Vähämäki

© 2015 Otavan Opisto