Otavan Opiston logoOtavan OpistoNettilukioNettiperuskouluMuikku

Reaaliaineiden kurssien arviointikriteerit

Kurssiarviointi perustuu jokaisessa aineessa opetussuunnitelman mukaisiin tavoitteisiin sekä alla määriteltyihin kriteereihin. Tärkeänä osana arviointia on opiskelijan itsearviointi oppimispäiväkirjassa annettujen ohjeiden mukaisesti. Oppimispäiväkirja arvioidaan numerolla 4 - 10 alla määriteltyjen kriteerien mukaan. Aineenhallinta arvioidaan esseevastauksien ja mahdollisten pienempien tehtävien perusteella. Jokainen esseevastaus arvioidaan numerolla 4 - 10 alla määriteltyjen kriteerien mukaan. Kurssiarvosana on esseevastausten (ja mahdollisten pienempien tehtävien) arvosanojen keskiarvo. Oppimispäiväkirjan arvosana voi joko nostaa tai laskea kurssiarvosanaa enintään yhdellä numerolla.

Kiitettävä, erinomainen (9 ja 10)

Oppimispäiväkirja

Oppimispäiväkirjassa näkyy monipuolinen oman oppimisen luova arviointi. Omia vahvuuksia ja heikkouksia on tunnistettu ja arvioitu monipuolisesti sekä pohdittu mitä tilanteen hyväksi voi tehdä. Päiväkirjassa on pohdittu, miten omia heikkouksia voi parantaa ja miten vahvuuksia hyödynnetään paremmin. Päiväkirja sisältää myös pohdintaa siitä, mistä mahdolliset oppimisen ongelmat johtuvat.

Esseevastaus

Selkeä, looginen ja hyvin jäsentynyt rakenne ja ilmaisutapa. Aihepiirin käsittely on rajattu tehtävänasettelun mukaisesti. Asiatiedot ovat oikein ja käsitteet hallitaan erinomaisesti. Vastauksesta näkyy, että opiskeltava asia on sisäistetty ja aihepiiriä osataan soveltaa esimerkkejä käyttäen. Vastauksessa pohditaan erilaisia näkemyksiä kriittisesti ja monipuolisesti, myös omaperäisiä ja persoonallisia ajatuksia ja tulkintoja esitetään hyvin perustellen. Kielioppi ja kieliasu hallitaan pääpiirteittäin. Lähteet on merkitty selkeästi ja täydellisesti.

Hyvä (8)

Oppimispäiväkirja

Hyvä oppimispäiväkirja sisältää runsaasti oman oppimisen arviointia ja pohdintaa. Päiväkirjassa näkyy, että omia vahvuuksia ja heikkouksia on tunnistettu.

Esseevastaus

Melko selkeä rakenne ja ilmaisutapa. Aihepiirin käsittely on rajattu tehtävänasettelun mukaisesti. Vastauksen asiatiedot ovat pääpiirteittäin oikein ja aiheeseen liittyvät käsitteet hallitaan. Vastauksessa keskitytään olennaisimpien asioiden käsittelyyn eli keskeiset asiat on osattu nostaa esiin. Lähteiden käytössä yhdistellään eri aiheiden näkökulmia ja lähteet on merkitty oikein.

Kohtalainen, tyydyttävä (6 ja 7)

Oppimispäiväkirja

Oppimispäiväkirjan sisältö on enimmäkseen vielä tapahtumien luettelointia. Omaa oppimista on kuvailtu päiväkirjassa laajasti. Omaa oppimista on arvioitu hyvin suppeasti.

Esseevastaus

Vastauksen asiasisällössä, rakenteessa ja ilmaisutavassa on puutteita, vaikka aihepiiriin liittyvät peruskäsitteet hallitaan. Oppilas osoittaa kykyä erottaa oleelliset asiat epäoleellisista. Vastaus on lähinnä ilmiön tai aihepiirin kuvailua, eikä esimerkiksi syiden tai seurausten pohdintaa. Lähteitä on käytetty ja ne on merkitty.

Välttävä (5)

Oppimispäiväkirja

Oppimispäiväkirja on lähinnä luettelointia ajankäytöstä. Päiväkirja ei sisällä oman oppimisen arviointia

Esseevastaus

Kysymys on ymmärretty oikein, mutta vastaus on epäselvä ja jäsentymätön rakenteeltaan. Asiasisältö on osittain oikein, mutta oleellisia asioita ei ole osattu erottaa epäoleellisista ja peruskäsitteiden hallinnassa on puutteita. Esimerkkejä ei ole käytetty. Lähteiden käyttämisessä ja merkitsemisessä on puutteita.

© Petri Louhivuori/Nettilukio

© 2015 Otavan Opisto