Otavan Opiston logoOtavan OpistoNettilukioNettiperuskouluMuikku

Harjoituskoe 1

1. Liikkeelle lähtevä auto saavuttaa 12 s:ssa nopeuden 80 km/h.
Kuinka kauan kestää samalla kiihtyvyydellä saavuttaa levosta lähtien nopeus 100 km/h?

2.Ympyrälieriön muotoisen teräskappaleen halkaisijaksi mitattiin viivoittimella 4,2 cm ja korkeudeksi 6,25 cm. Massaksi saatiin numeronäyttöisellä vaa'alla 1354 g. Mikä on teräksen tiheys tämän mittauksen perusteella?

3. Gepardi lähtee juoksemaan kiihtyvyydellä 2,0 m/s2, Piirrä kiihtyvyyden ja nopeuden kuvaajat. Kuinka pitkän matkan gepardi on juossut 3 s aikana ?

4.Ratkaise suureyhtälöstä E = mgh suure h ja laske sen arvo, kun E = 80 J, g = 9,81 m/s2 ja m = 2,5 kg.

5. Henna mittasi hissin kiihtyvyyttä henkilövaa'an avulla. Kun Henna seisoi hissin lattialla olevalla vaa'alla paikallaan olevassa hississä, vaaka näytti lukemaa 62,0 kg. Hissin liikkuessa ylöspäin lukema oli 73,4 kg. Mikä oli hissin kiihtyvyys sillä hetkellä?

6. Selosta lyhyesti, missä suhteessa seuraavat säteilylajit ovat samankaltaisia ja missä suhteessa ne eroavat toisistaan: a) alfasäteily ja beetasäteily b) röntgensäteily ja gammasäteily c) hehkulampun valo ja laserin valo d) mikroaallot ja ultraviolettisäteily.

7. Suomen luonnossa esiintyy mm. seuraavia radioaktiivisia isotooppeja: 14 C (puoliintumisaika 5730 a), 137 Cs (30 a) ja 222 Rn (3,8 d).
a) Selitä käsitteet isotooppi, radioisotooppi ja puoliintumisaika.
b) kuinka pitkän ajan kuluttua 14 C ytimistä on jäljellä 1 / 64 ?

 

© Otavan Opisto / Olavi Lappalainen

 

 

© 2015 Otavan Opisto