Otavan Opiston logoOtavan OpistoNettilukioNettiperuskouluMuikku

 

Harjoituskoe 2

1. Vety-ytimen massa on 1,6726 * 10 ^-27 kg. Laske vety-ytimen tiheys, jos vety-ydintä pidetään pallon muotoisena. Protonin säde on 0,841 84 fm ( Randolf Pohl in tutkimusryhmä 2014).

[VASTAUS]

6,7*10^17 kg/m^3

 

2. Polkupyöräilijän nopeus on 25 km / h. Kuinka pitkän matkan pyöräilijä etenee 2 sekunnissa ?

 

[VASTAUS]

 

14 m.

 

3. Seiväshyppääjän nopeus on ponnistusvauheessa 7,4 m / s. Arvioi hyppääjän mahdollisuutta päästä riman yli, jos rima on 4.5 m korkeudella.

 

[VASTAUS]

Ei pääse, koska hyppääjä nousee pääasiassa liike-energiansa turvin. Yhtälö mgh = 0.5mv2 antaa h:lle arvon 2, 8 m. Koska 2,8 m on painopisteen nousu, niin hyppääjä voi siis päästä ehkä n. 4 m korkeudella olevan riman yli.

 

 

4. Kuvassa on auton paikka s ajan t funktiona. Määritä keskinopeus aikavälillä

a) 0... 1 s

SHOCKWAVE-OBJEKTI!

b) 2 ..3 s.

 

[VASTAUS]

a ) - 0,5 m/s

b) - 2,0 m/s

 

5. Seuraava kuvaaja esittää moottoripyöräilijän nopeuttaa ajan funktiona. Määritä
a) matka aikavälillä 1 s ... 3 s.
b) keskimääräinen kiihtyvyys aikavälillä 1 s ... 3 s.

 

[VASTAUS]

a ) 8,33 m

b) 3,0 m/s2

 

6. Pudotat pienen kiven tyyneenä kesäpäivänä korkealta jyrkänteeltä. Sekunnin kuluttua pudotat toisen pienen kiven. miten muuttuvat kivien
a) kiihtyvyydet
b) nopeusero
b) välimatka .
Pohdi jättäen ensin ilmanvastus huomiotta sekä sitten ilmanvastus huomioiden.

 

[VASTAUS]

Ilmanvastusta ei oteta huomioon:

a) kiihtyvyydet eivät muutu

b ) nopeusero säilyy samana

c) matkaero kasvaa

Ilmanvastusta otetaan huomioon:

a) kiihtyvyydet pienenevät

b ) nopeusero pienenee

c) matkaero kasvaa

 

7. Vastaa perustellen
a)Voiko kappaleen nopeus olla itään päin ja kiihtyvyys länteen?
b) Voiko kappaleen nopeuden suunta muuttua vaikka kiihtyvyys ei muutu?
c) Jari voittaa Juhan 10 metrillä 100 m juoksussa. Jos Jari lähteekin 10 m lähtöviivan takaa, niin kumpi voittaa?

 

[VASTAUS]

a) Kyllä

b ) Kyllä

c) Jari

 

© Otavan Opisto / Olavi Lappalainen

 

 

© 2015 Otavan Opisto