Otavan Opiston logoOtavan OpistoNettilukioNettiperuskouluMuikku

2.5 Hitausmomentti

Pyörimisen liikeyhtälö

Etenevässä liikkeessä voima sai aikaan kappaleen kiihtyvyyden Newtonin toisen lain mukaisesti. Kiihtyvyyden suuruuden määräsi voiman suuruuden lisäksi massa, joka siis kuvasi kappaleen hitauden mittaa. Pyörimisliikkeessä voiman vääntövaikutus aiheuttaa kappaleelle momentin, joka saa aikaan kappaleen pyörivän liikkeen.

Momentti saa aikaan kappaleen kiihtyvän pyörimisliikkeen. Kappaleen pyörimisen hitautta kuvataan suureella hitausmomentti.


Katso Opetus.tv:n sivuilta video: Pyörimisliikkeen perusyhtälö ja hitausmomentti


Hitausmomentti

Hitausmomentti J kuvaa kuinka helposti kappale saadaan pyörimään ja kuinka helppo se on pysäyttää. Hitausmomentin suuruus riippuu kappaleen massasta ja muodosta.


Hitausmomentin J yksikkö on kgm 2

Otetaan esimerkkinä pistemäinen kappale:

Voiman aiheuttama momentti

Suure, joka kuvaa kappaleen pyörimisen hitautta pistemäiselle kappaleelle on

J = mr 2

Kappaleen hitausmomentti tietyn akselin suhteen on saman akselin suhteen laskettujen osien hitausmomenttien summa.

Tunnetuimpien kappaleiden hitausmomentit on laskettu valmiiksi. Ne löytyvät esimerkiksi taulukkokirjasta.

© Otavan Opisto / Mikko Korhonen

© 2015 Otavan Opisto