Otavan Opiston logoOtavan OpistoNettilukioNettiperuskouluMuikku

2.3 Vähemmistökulttuurit

Valtakulttuurilla tarkoitetaan kulttuuria, johon kuuluu suurin osa jonkin alueen asukkaista. Vähemmistökulttuuriksi kutsutaan jonkin ryhmän omaleimaista kulttuuria, joka elää alueen valtakulttuurin rinnalla. Se voi olla esimerkiksi jokin etninen ryhmä, joka on vähemmistönä jollakin alueella. Euroopassa vähemmistökulttuureja ovat esimerkiksi katalonialaiset Espanjassa sekä romanit, joita on vähemmistönä kaikkialla Euroopassa. Vähemmistökulttuurit ovat usein syrjityssä asemassa. Syrjimistä pyritään estämään kansainvälisin sopimuksin.


Kuva: Espanjan Kataloniassa kuuluisa perinne on ihmistornien muodostaminen. Wikimedia Commons / Eric Sala & Tània García, CC BY-SA 2.5

Suomessa on aina asunut erilaisia vähemmistökulttuureja. Vähemmistöjen joukossa on sekä kieli- että uskonnollisia vähemmistöjä. Perinteisiä vähemmistöjä Suomessa ovat:

 • suomenruotsalaiset
  Suomenruotsalaiset ovat kielivähemmistö. Ruotsin kieli on Suomen toinen virallinen kieli. Suomenruotsalaiset ovat myös Suomen suurin vähemmistö. Suurin osa heistä asuu etelä-, lounais- ja länsirannikolla sekä Ahvenanmaalla.
 • saamelaiset
  Saamelaiset ovat Suomen vanhin vähemmistö. Saamelaiset ovat Suomen ainoa alkuperäiskansa. Saamelaisia ei ole ainoastaan Suomessa, vaan Saamenmaa ulottuu usean valtion alueelle. Saamen kielessä on eri murteita. Saamelaisia on n. 6000. Useimmat saamelaiset asuvat saamelaisten Pohjois-Lapissa.
 • romanit
  Romaniväestöä on ollut Suomessa jo 1500-luvulta alkaen. Nykyisin romaneja on Suomessa noin 10 000. Suurin osa romaneista asuu Etelä-Suomessa.
 • Suomen karjalankieliset ovat kielellinen ja kulttuurillinen vähemmistö, jonka suuruus on noin 30.000. Karjalan kieltä päivittäin käyttävien määrä on noin 5000. Karjalankielisten vähemmistön identiteettiä muodostaa oma kieli, ortodoksinen uskonto ja karjalainen kulttuuri.
 • juutalaiset, tataarit ja vanhavenäläiset
  Niin juutalaisten, tataarien kuin vanhavenäläistenkin esi-isät tulivat Suomeen pääosin 1800-luvulla ja 1900-luvun alussa Venäjältä. Turkinsukuiset tataarit ovat islamilainen vähemmistö, joiden äidinkieli on tataari. Suomessa vanhavenäläisiä n. 5 000, juutalaisia n. 1300 ja tataareja n. 900.

Uusia vähemmistöjä Suomessa ovat muun muassa somalit, venäläiset ja virolaiset. Eräs vähemmistöryhmä ovat myös inkerinsuomalaiset, jotka ovat entisen Neuvostoliiton alueelta tulevia paluumuuttajia.

Tilastokeskuksen sivujen taulukosta Suurimmat vieraskieliset ryhmät 2001 ja 2011 nähdään, että suurimmat vieraskieliset ryhmät olivat molempina vuosina venäjää, viroa, somalia ja englantia äidinkielenään puhuvat.
Lisätietoa Suomen perinteisistä vähemmistöistä voi lukea halutessaan Turun kaupungin Kulttuurit keskuudessamme -oppaasta. Oppaassa paljon myös muuta hyödyllistä tietoa kulttuurista.
Katso Yle Oppiminen -sivuston Saamelaiskulttuuri ja kestävä kehitys video ja lue siihen liittyvä teksti. Videolla kerrotaan, että saamelaisia asuu neljän valtion alueella ja he puhuvat kymmentä eri kieltä. Saamelaiset ovat olleet näihin päiviin asti luonnosta riippuvaisia. Perinteet ovat hyvin tärkeitä. Saamelaiset pyrkivät säilyttämään paitsi luontoa myös kulttuurisia arvoja tuleville sukupolville.

 

Otavan Opisto / Salla Lindström 2014


Tämä oppimateriaali on lisensoitu Creative Commons Nimeä - Tarttuva 4.0 Kansainvälinen -lisenssillä. Mahdollisesti lisenssin ulkopuolelle jäävät oppimateriaalin osat on merkitty erikseen.


 

© 2015 Otavan Opisto