Otavan Opiston logoOtavan OpistoNettilukioNettiperuskouluMuikku

3.4 Malmin käsittely

Useita tärkeitä sivuryhmien metalleja, kuten kupari ja rauta, valmistetaan erilaisista malmeista. Malmi on sellaista kiviainesta, jonka louhinta on taloudellisesti kannattavaa. Metallien valmistuksessa malmista voidaan erottaa kolme perusvaihetta: esikäsittely, pelkistys ja puhdistus.

Esikäsittelyssä louhinnan jälkeen malmi rikastetaan eli siinä metallipitoinen mineraali ja arvoton kivi erotetaan toisistaan. Rikastusmenetelmiä on useita riippuen malmista. Vaahdotus on yksi rikastusmenetelmä. Pasutus tarkoittaa rikasteessa olevan metalliyhdisteen muuttamista oksidiksi.

Pelkistyksellä erotetaan yhdisteistä olevat metallit alkuaineiksi. Koska vain jaloimmat metallit voivat esiintyä luonnossa alkuaineina, niin yhdisteinä esiintyvät pelkistetään alkuaineiksi. Pelkistys tehdään elektrolyyttisesti tai pelkistävän aineen avulla. Hiili on eniten käytetty teollinen pelkistin.

Puhdistusmenetelmiä on useita, kuten elektrolyyttinen puhdistaminen tai teollinen tislaaminen. Mm kupari puhdistetaan juuri elektrolyyttisesti.
 

© Otavan Opisto / Liinamaija Kalsi

© 2015 Otavan Opisto