Otavan Opiston logoOtavan OpistoNettilukioNettiperuskouluMuikku

1.1 Taulukkokirja ja laskin

Nämä jokaisen matematiikanopiskelijan rakkaimmat apuvälineet ovat tulleet tähän mennessä jo hyvinkin tutuiksi, mutta kerrataan vielä joitakin keskeisimpiä asioita. Sekä taulukkokirja että laskin saavat olla mukana myös yo-kirjoituksissa

Taulukkokirja

Taulukkokirja on kokoelma matematiikan, fysiikan ja kemian kaavoja, merkintöjä, symboleita ja taulukoita. Taulukkokirja saa olla mukana niin tenteissä kuin yo-kirjoituksissakin.

Matematiikan kokeessa sallitaan seuraavien taulukkokirjojen käyttö:
- MAOL: MAOL-taulukot, Otava (sekä vastaava ruotsinnos)
- Ranta - Tiilikainen: Lukion taulukot, WSOY

Näistä MAOL-taulukot on huomattavasti yleisemmin käytössä. Halutessaan kokeessa saa käyttää samanaikaisesti kumpaakin taulukkokirjaa.

Tällä hetkellä (2009) MAOL-taulukoista hyväksytään kokeessa vuoden 1999 painos ja sitä uudemmat. Lukion taulukoista hyväksytään vuoden 1993 painos ja sitä uudemmat.

Huom! Taulukkokirjaan ei saa tehdä mitään merkintöjä eikä alleviivauksia.

Taulukkokirjan käyttöä on opeteltu jo aiemmilla kursseilla, mutta viimeistään nyt tämäkin opus kannattaa ottaa kunnolla haltuun. Lyhyen matematiikan opiskelijan kannalta yhtenä ongelmana on se, että taulukkokirjasta löytyy "liikaa" tietoa. On tärkeää opetella löytämään sieltä olennainen.

Kirjan alusta löytyy matematiikassa käytettäviä merkintöjä ja symboleja (s. 8-15, MAOL 2005). Nuo kannattaa lukaista läpi ja etsiä sieltä lyhyeen matematiikkaan kuuluvat. Sieltä löytyy mm. lukujoukot, juurimerkit, logaritmit, epäyhtälömerkit, trigonometriset funktiot sekä kreikkalaiset aakkoset. Merkintöjen ja symbolien jälkeen löytyy kaavoja ja määritelmiä matematiikan eri osa-alueilta. Fysiikan osion alkupuolelta saatetaan tarvita SI-järjestelmää ja muuntokertoimia (s. 66-70, MAOL 2005).

Etsi opiskelun edetessä taulukkokirjastasi kaikki kurssilla vastaan tulevat kaavat ja merkinnät. Näin löydät ne varmemmin tarvittaessa myös yo-kirjoituksissa. Kurssimateriaalistakin löytyy mainintoja taulukkokirjasta. Sivunumerot saattavat kuitenkin hieman vaihdella painoksesta riippuen.

 

Laskin

Toinen yo-kirjoituksissa sallittu apuväline on laskin. Lyhyessä matematiikassa riittää mainiosti tavallinen funktiolaskin. Sen käyttö on myös huomattavasti yksinkertaisempaa kuin graafisen laskimen käyttö. Lähes kaikista funktiolaskimista löytyy kaikki lyhyen matematiikan kannalta olennaiset toiminnot. Eroja on lähinnä tilasto-ominaisuuksissa. Kannattaa myös varmistaa, että laskimesta löytyy nCr-näppäin. Se on kätevä joissakin kombinaatio-oppiin liittyvissä laskuissa.

Jos on valmis uhraamaan sata euroa ylimääräistä ja lisäksi aikaa käytön opetteluun, voi harkita myös graafisen laskimen hankintaa. Graafinen laskin piirtää myös kuvaajia ja sen ominaisuudet ovat muutenkin laajemmat. Tosin näitä ominaisuuksia lyhyen matematiikan opiskelija ei juuri tarvitse :-)

Viimeistään tässä vaiheessa kannattaa kaivaa esiin myös laskimen käyttöohje. Ohjeita löytyy jonkin verran myös netistä. Niiden hakeminen onnistuu kätevästi laskimen merkin ja mallinumeron avulla. Varsinkin monien tilastolaskennan toimintojen löytäminen vaatii avukseen käyttöohjeen. Kysele tarvittaessa rohkeasti neuvoja kurssin opettajalta.

Keväästä 2012 alkaen kaikki funktiolaskimet sekä graafiset ja symboliset laskimet ovat sallittuja yo-kirjoituksissa.

Lisätietoja laskimista ja muistakin matematiikan yo-kokeeseen liittyvistä asioista löytyy YTL:n sivuilta  ja sieltä Koekohtaiset määräykset ja ohjeet -> Matematiikan koe

© Otavan Opisto / Kati Jordan

© 2015 Otavan Opisto