Otavan Opiston logoOtavan OpistoNettilukioNettiperuskouluMuikku

Heikot signaalit

Yksi jännittävimmistä ja myös haasteellisimmista tulevaisuudentutkimuksen ilmiökokonaisuuksista on heikot signaalit. Heikko signaali on ensimmäinen ilmaus muutoksesta ja samalla se voi olla juuri se sysäys, joka muuttaa tapahtumien kulkua ratkaisevasti erilaiseen suuntaan. Heikko signaali on uuden trendin alku.

Heikon signaalin yhteyttä tulevaan tilanteeseen tai kehitykseen ei välttämättä voida perustella tilastollisesti uskottavalla jatkuvuudella kuten esimerkiksi historiallisella aikasarjalla eli määrätyn ajan kuluessa saadulla ja ilmiön kehitysvaiheita kuvaavalla listalla tai matemaattisella lukujoukolla. Heikko signaali on ilmestyessään tavallaan historiaton. Sitä ei ole tapahtunut koskaan aikaisemmin, se on täysin uusi ilmiö. Samalla se on useimmiten tapahtuessaan aika huomaamaton, pieni.

Heikkojen signaalien kartoitus on yksi Tulevaisuuden tutkimuksen seuran hauskimmista toimintamuodoista, mutta samalla se on tämän tieteenalan oma tutkimusalueensa, jota varten on kehitetty myös menetelmiä ja tietokoneohjelmia. Yleensä heikkoja signaaleita tutkitaan siten, että kerätään määrätyn ajan erilaisia, toisistaan irrallisia ilmiöitä, kirjataan ne ylös ja määräajoin kootaan ilmiöt yhteen. Niistä yritetään koota silloin kokonaisuuksia ja sitten miettiä, mitä nämä kokonaisuudet signaloivat mahdollisesti tulevaisuuden suuntaviivoista.

Esimerkkinä heikoista signaaleista voidaan ottaa 1980-luvulla Selkämerellä esiintynyt outo ilmiö, silmättömät silakat. Nuori biologian opiskelija etsi silloin tutkimusaihetta väitöskirjaansa ja törmäsi sanomalehdessä olleeseen pieneen uutiseen. Kalastajat ihmettelivät, miksi verkkoihin tarttuu alueen vesiltä yhä enemmän sellaisia silakoita, joille ei ole kehittynyt lainkaan silmiä. Opiskelija alkoi tutkia ilmiötä tarkemmin. Vähitellen kävi ilmi, että Vuorikemian tehdas, alueen suuri työnantaja ja taloudellinen vaikuttaja, laski mereen suoraan lipeää ja muita kemikaaleja. Niiden vaikutuksista eliöiden perimään tai terveyteen ei ollut aikaisempia tutkimustuloksia, mutta opiskelija onnistui osoittamaan, että myrkyt vaikuttivat suoraan silakoiden perimään ja sitä kautta niillä saattoi olla vaikutusta myös ihmisiin. Asiasta nousi suuri kohu ja riita, mutta lopulta kemiantehdas joutui antamaan periksi ja hankkimaan uudet, paremmin saasteet puhdistavat laitteet.

Toinen esimerkki heikkojen signaalien merkityksestä on vuoden 2001 syyskuussa tapahtunut New Yorkin WTC-tornien terroristihyökkäys. Kukaan ei osannut odottaa, että terroristit hyökkäisivät lentokoneita hyväksi käyttäen torneja vastaan, mutta jollain tavalla tornien alttius ja haavoittuvuus oli alitajuisesti oivallettu. Jälkeen päin kävi ilmi, että mm. eräs taitelija oli kuvannut maalauksessaan palavat tornit ja samoin yksi rockbändi joutui vetämään jo valmiin levynsä markkinoilta, koska kanteen oli painettu samantapainen kuva. Samoin selvisi, että useat USA:n tiedusteluorganisaatiot olivat toisistaan tietämättä raportoineet pieniä terroristien valmistautumiseen ja valmentautumiseen liittyviä ilmiöitä, mutta koska organisaatioiden välillä vallitsi kova kilpailu ja keskinäinen kateus, kukaan ei osannut eikä edes voinut yhdistää näitä raporteissa kerrottuja asioita.

Asvaltti-kuva: Eric__I_E
Silakka-kuva: Jacob Bøtter 

 

© Otavan Opisto / Anita Rubin

© 2015 Otavan Opisto