Otavan Opiston logoOtavan OpistoNettilukioNettiperuskouluMuikku

Mitä psykologia on

Psykologia tutkii ihmisen käyttäytymistä, inhimillisen toiminnan lainalaisuuksia ja kokemusmaailmaa. Psykologia-sana tulee kreikan sanoista psykhe (sielu, mieli) ja logos (oppi, tieto).

Psykologia jaetaan osa-alueisiin. Yleisesti jakotapa perustuu tutkimuskohteen mukaan, mutta jako voidaan suorittaa myös sovellusalueen mukaan.

Psykologian osa-alueita:

 • Oppimisen psykologia
 • Kognitiivinen psykologia
 • Havaintopsykologia
 • Kehityspsykologia
 • Motivaatiopsykologia
 • Tunteiden psykologia
 • Sosiaalipsykologia
 • Differentiaalipsykologia
 • Persoonallisuuden psykologia
 • Neuropsykologia
 • Liikenne, työ- ja urheilupsykologia

Psykologian keskeisiä tutkimuskohteita ovat Ihmisten toimintojen sekä yksilöiden muodostamien kokonaisuuksien selittäminen ja luokittelu. Psykologia pyrkii empiirisiin, kokemusperäisiin tutkimuksiin.

Rami Saarniaho 2005

Koulukunnat ja suuntaukset
Introspektiivinen psykologia
Fysiologinen psykologia
Testauksen psykologia
Toiminnan psykologia
Psykoanalyysi
Hahmopsykologia
Humanistinen psykologia
Kognitiivinen psykologia
Transpersoonallinen psykologia

Mitä psykologia on? (video)
Mitä psykologia on? (äänitiedosto)

© Otavan Opisto / Rami Saarniaho

© 2015 Otavan Opisto