Otavan Opiston logoOtavan OpistoNettilukioNettiperuskouluMuikku

Psykologia 2

Ohjausteksti

Psykologian 2-kurssin aineisto jakautuu neljään lukuun. Aineisto koostuu toisiaan tukevista tekstiosista, tehtävistä, ääni- ja videodokumenteista, kuvista ja kaavioista.

Materiaaliksi on suositeltavaa hankkia psykologian 2-kurssin oppikirjan lisäksi joitakin yleisiä psykologian teoksia (ks. kirjallisuus).

Kurssin suoritus vaatii:

  • suunnitelman tekemistä ohjaavan opettajan/tuutorin johdolla
  • varsinaisen materiaalin opiskelua
  • kahden (2) esseetehtävän ja kuuden (6) pikkukysymyksen tekemistä
  • oppimispäiväkirjan kirjoittamista

Etenemisohje:

  1. Tutustu aluksi yleisesti oppikirjaan ja nettimateriaaliin (sisällysluettelot).
  2. Lue tehtävät huolella läpi.
  3. Tee opettajan/tuutorin avustuksella suunnitelma.
  4. Käy läpi tekstiosuutta luku kerrallaan (aloita luvusta 1). Hyödynnä oppikirjaa, kirjallisuutta ja nettilinkkejä tarpeen mukaan.
  5. Valitse tehtävät (pikkukysymykset ja esseet) ja tallenna vastauksesi. Ilmoita opettajalle, että tehtävät ovat valmiit.
  6. Kirjoita oppimispäiväkirjaa koko kurssin opiskelun ajan.

© 2015 Otavan Opisto