Otavan Opiston logoOtavan OpistoNettilukioNettiperuskouluMuikku

Kirjallisuus

Alahuhta E. 1990. Leikin ja puhun, liikun ja luen.

Arajärvi T. 1988. Tasapainoinen lapsuus.

Beard 1971. Piagetin kehityspsykologia

Berg S. & Mårtensson E. 1981. Vanhuuden psykologia.

Brazelton T. B. 1995. Käännekohtia. Lapsen kehitys vauvasta kouluikään

Dunderfelt T. 1990. Elämänkaaripsykologia.

Donaldson, M. 1983. Miten lapsi ajattelee

Egidius Henry 1980. Johdatus kehityspsykologiaan

Erikson E. H. 1982. Lapsuus ja yhteiskunta.

Hothersall 1995. History of Psychology

Hägglund T.-B 1985. Nuoruusiän psykiatria.

Jung C. G. 1985. Unia, ajatuksia muistikuvia.

Keltikangas-Järvinen L. 1979. Väkivalta ja itsetuho

Kyyrönen K. 1983. Perhe kasvaa ja kehittyy kriisien kautta.

Lyytinen P.& Korkiakangas M. & Lyytinen H. (Toim.) 1997. Näkökulmia kehityspsykologiaan.

Multimäki, Vennam 1988. Psykologian perustietoa ja käytäntöä

Niemelä P. 1985. Vauva on tulossa - elämä muuttuu.

Niemelä, R. & Ruta J-E. Ihmisen elämänkaari

Salo-Gunst, Vilkko-Riihelä 1996. Psykologian opas

Takala & Takala 1984. Psykologinen kehitys lapsuusiässä

Tiedon värikäs maailma 1975. Weilin-Göös

Wahlgren A. Lapsikirja.

Viitamäki, Achté, Rechardt 1978. Kliininen psykologia

© 2015 Otavan Opisto