Otavan Opiston logoOtavan OpistoNettilukioNettiperuskouluMuikku

Tehtävät

Vastaa valinnaisesti kahteen (2) esseekysymykseen siten, että yksi vastaus ryhmästä 1 ja yksi ryhmästä 2:

Ryhmä 1 (valitse yksi)

 1. Kuvaile yksilön varhaisia ihmissuhteita sosiaalisessa kehityksessä.
 2. Miten sosialisaatio muokkaa lapsen ja nuoren persoonallisuutta?
 3. Kuvaa Erik. H. Eriksonin kehitysteorian pääkohdat ja pohdi eri kehityskausiin liittyviä psykologisia haasteita.
 4. S. Freud ja J. Piaget ovat vaikuttaneet eurooppalaiseen psykologiaan suuresti. Arvioi heidän merkitystään psykologian kehitykselle tämän päivän näkökulmasta.

Ryhmä 2 ( valitse yksi)

 1. Yhä useammat lapset kasvavat erilaisten kriisien, sotien ja terrorin varjossa. Pohdi mitä esteitä nämä olosuhteet asettavat suotuisalle kehitykselle?
 2. Pohdi normaaliuden ja mielenterveyden käsitteitä psykologian näkökulmasta.
 3. Kuvaile stressitilaa ja sen ilmenemistä ja hoitoa.

Vastaa kaikkiin lyhyesti:

 • Mitä tarkoittavat kriisi ja kehitystehtävä.
 • Kiintymyssuhde ja sen merkitys lapselle.
 • Kuvaa lapsen kognitiivinen kehitys vauvasta kouluikään.
 • Fyysisen varhaiskehityksen suhde psyykkiseen kehittymiseen.
 • Aikuisuuden kriisit
 • Mitä tarkoitetaan psykoosilla?

© Otavan Opisto / Rami Saarniaho

© 2015 Otavan Opisto