Otavan Opiston logoOtavan OpistoNettilukioNettiperuskouluMuikku

JUNGIN ANALYYTTINEN PSYKOLOGIA

Carl Gustav Jung nähtiin pitkään Freudin manttelinperijänä, mutta hän irtautui varhain oppi-isänsä ajattelusta ja lähti tutkimaan symboleja ja merkkejä. Irtautumisen syinä olivat erimielisyydet seksuaalisuuden (libido, Oidipus-kompleksi) merkityksestä.

Jungin mukaan yksilöillä on sellaisia taipumuksia, joita hän on perinyt. Jungin näkökulmasta perimä vaikuttaa monin tavoin ihmisen elämässä. Toisaalta hän näki yksilöiden pyrkivän tietoisesti tavoitteisiin. Näin toimintaan vaikuttaa sekä mennyt että tuleva.

Monissa asioissa Jungin ajattelu oli varsin lähellä Freudia. Toisaalta Jung kehitti runsaasti omia käsitteitä, tulkintoja ja luonnosteli teorioita mm. symboleista, elämänkaaresta, individuaatiosta eli yksilöksi tulemisesta ja psykologisista tyypeistä.

Tämä pohdinta johti hänet pohtimaan psyykeen syvintä olemusta. Lopulta Jung esitti omalaatuisen teorian kollektiivisesta alitajunnasta (yliyksilöllinen tiedostamaton), joka tuottaa nk. arkkityyppejä. Arkkityypit ovat tietynlaisia alkukuvia, ihmiskunnan yhteistä omaisuutta, kuten tietyt symbolit, merkit, merkitykset, jotka ilmenevät parhaiten mytologioissa.

Jung ajatteluun liittyy minän käsite. Minä on hyvä esimerkki arkkityypistä, ajattelumallista, joka on kaikille yksilöille yhteistä. Arkkityyppeihin sisältyy aina sekä idea että siihen liittyvä tunne. Toisin sanoen minä on minän arkkityypin ja kokemusten yhteistulosta. Arkkityyppien vaikutukset alkavat näkyä vasta myöhään ihmisen kehityksessä. Minä kehittyy elämän myötä kohti minän arkkityyppiä (individuaatio).

Minä on yksilön persoonallisuuden perusta. Minä antaa persoonallisuudelle sen tasapainon ja pysyvyyden. Minä on myös yksilön elämän päämäärä. Ego on taas yksilön tietoista toimintaa. Ego auttaa meitä selviämään jokapäiväisistä toimistamme jäsentämällä havaintojamme. Ego kuvaa kaikkea yksilön tietoisuudessa olevaa ja on jatkuvassa konfliktissa tiedostamattoman kanssa.

Persoona, anima-animus ja varjo ovat arkkityyppejä, tiettyjä rooleja, joiden avulla yksilö voi esimerkiksi suojautua sosiaalisia tapoja ja traditioita vastaan. Kun ihmiseltä odotetaan tietyn roolin mukaista käyttäytymistä, toimii persoona kuin naamio, jonka sisälle todellinen minä piiloutuu. Käsitteillä anima ja animus Jung tarkoittaa kummassakin sekä miehissä että naisissa olevia feminiinisiä ja maskuliinisia piirteitä. Miehen naisellinen arkkityyppi on anima ja naisen miehekäs arkkityyppi on animus. Varjo edustaa yksilön eläimellistä ja tuhoavaa puolta.

Rami Saarniaho 2006

© Otavan Opisto / Rami Saarniaho

© 2015 Otavan Opisto