Otavan Opiston logoOtavan OpistoNettilukioNettiperuskouluMuikku

Uskontojen pyhät kirjat

Hindulaisuus: Veda-kirjallisuus

Vedat ovat vanhinta intialaista kirjallisuutta, jonka tausta on n. 4000-3500 vuoden takaisessa Indus-joen kulttuurissa ja lännestä tulleiden arjalaisten valloittajien uskonnossa. Sanskritin-kieliset Vedat kirjoitettiin ajanlaskun alun jälkeisinä vuosisatoina. Vedat jakautuvat neljään laajaan osaan, joista tunnetuin on Rigveda. Tekstit sisältävät mm. jumaluutta ylistäviä hymnejä sekä palvontaohjeita. Merkittäviä hindujen tekstejä ovat myös filosofista pohdintaa sisältävät Upanisadit sekä kansallishenkinen runoelma Bhagavadgita ("Herran laulu").

Buddhalaisuus: Tripitaka-kirjakokoelma

Tripitaka (palin kielellä Tipitaka) tarkoittaa "kolmea koria". Legendan mukaan laajaa kolmiosaista tekstikokonaisuutta säilytettiin alkuaikoina kolmessa korissa. Varhaisimmat tekstit ovat peräisin Buddhan (Siddhartha Gautama) ajoilta n. 500-450 eKr. Kirjakokoelma sisältää monenlaista aineistoa mm. luostarisääntöjä, Buddhan opetuksia ja filosofisia tarkasteluja. Tripitakasta on syntynyt monia erilaisia versioita mm. sanskritin, palin ja kiinankielisiä kokonaisuuksia. Tripitakan luvuista käytetään nimitystä "sutra" (tai sutta). Länsimaissa paljon luettu Tripitakan teksti on kauniita runollisia säkeitä sisältävä Dhammapada ("Totuuden tie").

Kristinusko: Raamattu

Kristittyjen pyhä kirja Raamattu (taustalla kreik. grammata = kirjoitukset) on 66 kirjan kokoelma, joka jakautuu Vanhaan ja Uuteen testamenttiin. Vanha testamentti (VT, 39 kirjaa) syntyi n. 800-165 eKr. ja se kuvaa Israelin kansan vaiheita ja uskontoa. Uusi testamentti (UT, 27 kirjaa), syntyi 50-150 jKr., kertoo Jeesuksen toiminnasta, opetuksista ja kirkon synnystä. Kristityille keskeisintä UT:n sisältöä ovat Jeesuksen elämästä kertovat evankeliumit (Matteus, Markus, Luukas ja Johannes). Eräät kirkot katsovat Raamattuun kuuluviksi myös Apokryfikirjat (VT:n varhaiseen kreikankieliseen versioon sisältyneet kirjat, esim. Siirakin kirja ja Makkabealaiskirjat).

Juutalaisuus: Heprealainen Raamattu (Vanha testamentti)

Juutalaisten pyhä kirja on ns. heprealainen Raamattu, jota kristityt nimittävät Vanhaksi testamentiksi. Juutalaiset jakavat kirjoitukset kolmeen osaan: Tooraan, Profeettoihin ja Kirjoituksiin. Keskeisin osa on Toora, joka koostuu viidestä Mooseksen kirjasta. Toora on juutalaisille Jumalan laki, joka annettiin Siinain vuorella Mooseksen välittämänä Israelin kansalle. Lain noudattaminen on uskonnollinen velvollisuus ja tie onnelliseen elämään. Tärkeä on myös rabbien perimätietoa sisältävä Talmud, joka on peräisin 200-500 luvuilta jKr.

Islam: Koraani

Arabiankielinen Koraani koottiin profeetta Muhammedin Jumalalta (Allah) saamien ilmestysten pohjalta 600-luvulla jKr. Koraani koostuu 114 luvusta eli suurasta. Kirja sisältää monenlaisia uskonnollisia tekstejä, esim. rukouksia ja elämänohjeita. Alkupuolelle on asetettu viimeksi syntyneet pitkät suurat ja kirjan lopussa ovat lyhyet runolliset suurat, jotka ovat varhaisia Muhammedin ilmestyksiä. Islamilaiset ajattelevat, että taivaassa on varsinainen Koraani, jonka kopioita maanpäälliset kirjat ovat. Koraani on aito vain arabian kielellä.

Muiden uskontojen tärkeitä kirjoja:

Kiinan taolaisuus ja kungfutselaisuus:

- Tao Te Ching (joskus muodossa Daodejing, syntyi n. 500 eKr.)

- I Ching (ns. Muutosten kirja, n. 1000 eKr.)

- Kung Fu-tse: Keskustelut (n. 500 eKr.)

Japanin shintolaisuus:

- Nihonshoki (720 jKr.)

- Kojiki (712 jKr.)

Sikhiläisyys:

- Adi Granth (1603 jKr.)

Kertaa:

Määrittele maailmanuskontojen pyhät kirjat.

Miten pyhien kirjojen käyttö eroaa uskonnoissa?

© Otavan Opisto / Juha Seppänen

© 2015 Otavan Opisto