Otavan Opiston logoOtavan OpistoNettilukioNettiperuskouluMuikku

Raamatun kirjat

Vanha testamentti

- 39 kirjaa

- kirjat syntyivät 1000-165 eKr.

- kirjoituskieli: heprea (pieneltä osin aramea)

Vanhan testamentin kirjat (ja lyhenteet)

Ensimmäinen Mooseksen kirja (1 Moos.)

Toinen Mooseksen kirja (2 Moos.)

Kolmas Mooseksen kirja (3 Moos.)

Neljäs Mooseksen kirja (4 Moos.)

Viides Mooseksen kirja (5 Moos.)

Joosuan (Joos.)

Tuomarien kirja (Tuom.)

Ruut (Ruut)

Ensimmäinen Samuelin kirja (1 Sam.)

Toinen Samuelin kirja (2 Sam.)

Ensimmäinen kuningasten kirja (1 Kun.)

Toinen kuningasten kirja (2 Kun.)

Ensimmäinen aikakirja (1 Aik.)

Toinen aikakirja (2 Aik.)

Esran kirja (Esra)

Nehemian kirja (Neh.)

Esterin kirja (Est.)

Jobin kirja (Job)

Psalmit (Ps.)

Sananlaskut (Sananl.)

Saarnaaja (Saarn.)

Korkea Veisu (Kork.V.)

Jesaja (Jes.)

Jeremia (Jer.)

Jeremian valitusvirret (Val.)

Hesekiel (Hes.)

Daniel (Dan.)

Hoosea (Hoos.)

Jooel (Jooel)

Aamos (Aam.)

Obadja (Ob.)

Joona (Joon.)

Miika (Miik.)

Naahum (Naah.)

Habakuk (Hab.)

Sefanja (Sef.)

Haggai (Hagg.)

Sakarja (Sak.)

Malakia (Mal.)

Uusi testamentti

- 27 kirjaa

- kirjat syntyivät 50-150 jKr.

- kirjoituskieli: kreikka

Uuden testamentin kirjat

Evankeliumi Matteuksen mukaan (Matt.)

Evankeliumi Markuksen mukaan (Mark.)

Evankeliumi Luukkaan mukaan (Luuk.)

Evankeliumi Johanneksen mukaan (Joh.)

Apostolien teot (Apt.)

Paavalin kirje roomalaisille (Room.)

Paavalin ensimmäinen kirje korinttolaisille (1 Kor.)

Paavalin toinen kirje korinttolaisille (2 Kor.)

Paavalin kirje galatalaisille (Gal.)

Paavalin kirje efesolaisille (Ef.)

Paavalin kirje filippiläisille (Fil.)

Paavalin kirje kolossalaisille (Kol.)

Paavalin ensimmäinen kirje tessalonikalaisille (1 Tess.)

Paavalin toinen kirje tessalonikalaisille (2 Tess.)

Paavalin ensimmäinen kirje Timoteukselle (1 Tim.)

Paavalin toinen kirje Timoteukselle (2 Tim.)

Paavalin kirje Tiitukselle (Tiit.)

Paavalin kirje Filemonille (Filem.)

Kirje hebrealaisille (Hebr.)

Pietarin ensimmäinen kirje (1 Piet.)

Pietarin toinen kirje (2 Piet.)

Johanneksen ensimmäinen kirje (1 Joh.)

Johanneksen toinen kirje (2 Joh.)

Johanneksen kolmas kirje (3 Joh.)

Jaakobin kirje (Jaak.)

Juudaan kirje (Juud.)

Johanneksen ilmestys (Ilm.)

© Otavan Opisto / Juha Seppänen

© 2015 Otavan Opisto