Otavan Opiston logoOtavan OpistoNettilukioNettiperuskouluMuikku

Uuden testamentin synty ja kirjat

Kristinuskon Raamatun toinen osa on Uusi testamentti. Se koostuu 27 kirjasta ja on kirjoitettu kreikan kielellä. Kirjat syntyivät 50-150 jKr. ja kuvaavat Jeesus Nasaretilaisen toimintaa, opetuksia ja kristinuskon alkuvaiheita.

Ajanlaskun alussa Israel oli Rooma suurvallan miehittämä, mikä näkyy UT:n kertomuksissa. Esimerkiksi Jeesuksen ristiteloituksen suoritti Rooman koneisto. Vieraan valloittajan vuoksi monissa juutalaisryhmissä eli toivo paremmasta ajasta ja vapauttavasta Messiaasta. Ensimmäisten kristittyjen mielestä Jeesus oli luvattu Messias.

Uuden testamentin tekstit voidaan jakaa seuraaviin kirjatyyppeihin:

(1) Evankeliumit

Uuden testamentin alussa on neljä Jeesuksen elämästä ja opetuksista kertovaa evankeliumia Matteus, Markus, Luukas ja Johannes. Kreikan kielestä tuleva evankeliumi sana tarkoittaa "ilosanomaa". Evankeliumeiden kirjoittaminen tuli ajankohtaiseksi 60-70 jKr., kun Jeesuksen silminnäkijät ja oppilaat alkoivat tulla vanhoiksi ja kuolla.

Vanhin evankeliumeista on Markus (kirjoitettu n. 70 jKr.). Seuraavaksi syntyivät Matteus ja Luukas (80-90 jKr.), jotka käyttivät Markuksen tekstiä oman työnsä pohjana. Runsaiden yhtäläisyyksien vuoksi näitä kolmea kirjaa kutsutaan synoptisiksi (= yhteen katsovat) evankeliumeiksi. Markuksen tekstin lisäksi Matteuksella ja Luukkaalla oli käytössä nykyisin tuntematon Jeesuksen puheiden kokoelma (ns. Logia-lähde). Johanneksen evankeliumi on omintakeisempi ja sisältää enemmän kirjoittajan omia teologisia tulkintoja. Kirja on syntynyt n. 100 jKr.

(2) Apostolien teot

Apostolien teot määritellään joskus historialliseksi kirjaksi ja sen on laatinut Luukkaan evankeliumin kirjoittaja. Kirja jatkaa Jeesuksen kuoleman jälkeisten alkuseurakunnan vaiheiden kuvailua. Keskeiseksi henkilöksi nousee Paavali (ent. Saulus Tarsolainen). Hän kuului kirjanoppineisiin (fariseukset) ja oli aluksi kristinuskon vastustaja, mutta koettuaan voimakkaan kääntymyksen hänestä tuli tärkeä kristinuskon lähettiläs, "pakanoiden apostoli".

(3) Kirjeet

Uudessa testamentissa on 21 kirjettä, jotka ovat Paavalin, hänen oppilaittensa tai muiden apostolisten isien laatimia. Paavali oli aktiivinen lähetystyöntekijä ja hän piti yhteyttä perustamiinsa seurakuntiin kirjeitse. Kaikkein varhaisin UT:n teksti on Paavalin Ensimmäinen kirje tessalonikalaisille noin vuodelta 50 jKr. Kaikki Paavalin nimissä olevat kirjoitukset eivät ole hänen itsensä kirjoittamia vaan niitä laativat myös hänen oppilaansa.

Kirjeiden sisältö on hyvin vaihteleva. Monesti kirjoittaja rohkaisee ensimmäisiä kristittyjä, opastaa uskon alkeissa tai ratkoo kiistatilanteita. Kirjeet kuvaavat ensimmäisen vuosisadan kristillisyyden peruskysymyksiä: pohdittiin mm., pitääkö kristittyjen noudattaa juutalaisuuden sääntöjä ja tuleeko kristinuskoa julistaa pakanoille.

(4) Ilmestyskirja

Uuden testamentin viimeinen kirja on Johanneksen ilmestys (Ilmestyskirja). Se on syntynyt 90-luvulla ja edustaa ns. apokalyptista kirjallisuutta, jossa kuvataan peitekielellä tulevaisuudessa koittavia vaikeita aikoja ja maailman loppua (vrt. VT:n Danielin kirja). Ilmestyskirja sisältää runsaasti vaikeaselkoisia osuuksia ja lukumystiikkaa, jossa tiettyihin lukuihin liitetään erilaisia sanomia ja merkityksiä. Ilmestyskirjan kuvaukset pedosta ja pedon luvusta 666 ovat inspiroineet mm. black metal -musiikkia. 

Kertaa:

Esittele Raamatun kirjojen syntyajat.

Minkälaisia kirjatyyppejä Raamattu sisältää?

© Otavan Opisto / Juha Seppänen

© 2015 Otavan Opisto