Otavan Opiston logoOtavan OpistoNettilukioNettiperuskouluMuikku

Yhteiskuntaopin kurssin sisältö ja opiskelu

Tervetuloa yhteiskuntaopin kurssille. Kurssi on pakollinen lukio-opiskelijoille. Yhteiskuntaopin kurssi perehdyttää Suomen valtio- ja yhteiskuntajärjestelmään ja sen rakenteisiin, valtaan, vallankäyttöön ja vaikuttamiskeinoihin. Kurssilla tutustutaan kansalaisen perusoikeuksiin, hyvinvointiyhteiskunnan ja suomalaisen oikeusjärjestyksen perusteista. Tavoitteena on:

  • tehdä jokapäiväistä, mutta osittain vieraalta tuntuvaa tietoa tutummaksi ja mahdolliseksi ymmärtää
  • syventää opiskelijan käsityksiä ympäröivästä yhteiskunnasta, sen rakenteista, valtasuhteista ja toiminnasta

  • lisätä opiskelijan yhteiskunnallisia keskustelutaitoja
  • auttaa hallitsemaan peruskäsitteitä ja ymmärtämään yhteiskunnan toimintaa

Yhteiskuntaoppi perustuu moneen tieteenalaan kuten valtio-oppiin, sosiologiaan, oikeustieteisiin ja sosiaalitieteisiin. Opastusta ja tietoa yhteiskuntatieteistä saa eri yliopistojen sivustoilta ja opinto-oppaista esim. maan vanhimman yhteiskunnallisen yliopiston, Tampereen yliopiston sivuilta: www.uta.fi.

Monialaisuuden vuoksi kurssin selkein opiskelumateriaali on oppikirja. Suosituksena on Editan kustantama Kansalainen ja yhteiskunta. Verkkomateriaali, jota on runsaasti esim. www.suomi.fi -tietokannassa, täydentää ja ajantasaistaa oppikirjaa.

Yksi yhteiskuntatiedon kurssi ei mahdollista ylioppilaskirjoitusten ainereaalikokeen kirjoittamista yhteiskuntaopista, vaan lisäksi kannattaa opiskella muita yhteiskuntaopin kursseja: taloustietoa, lakitietoa ja Eurooppa-tietoutta.

© Otavan Opisto / Ossi Martikainen

© 2015 Otavan Opisto