Otavan Opiston logoOtavan OpistoNettilukioNettiperuskouluMuikku

Kurssin suorittaminen ja tehtävät

Kurssin suorittamiseksi täytyy tehdä yhteensä viisi tehtävää ja kirjoittaa oppimispäiväkirjaa, joka sisältää mediaseurantatehtävän.

Valitse jokaisesta tehtäväluvusta yksi tehtävä. Valitse tehtävät niin, että vastaat kolmeen pieneen kysymykseen ja kahteen esseeseen. Pienen kysymyksen vastausmitta on ½-1 sivua, esseen 1-2 sivua, kts. esseen kirjoitus-ohjeet. Kurssin suorittamiseksi täytyy siis tehdä:

  • Oppimispäiväkirja koko kurssin ajan. Huom! Oppimispäiväkirjan osana tulee pitää myös mediapäiväkirjaa! Mediaseuranta on olennainen osa kurssisuoritusta - se arvostellaan ja muodostaa 1/4 kurssin loppuarvosanasta.
  • Vastaukset 3 pieneen kysymykseen
  • Vastaukset 2 esseeseen

Jokaisesta viidesta tehtäväluvusta tulee siis tehdyksi yksi tehtävä. Lisäksi on harjoitustehtäviä, joista suositellaan tehtäväksi vähintään yksi. Harjoitustehtävän tuloksia voit pohtia oppimispäiväkirjassasi.

Voit käyttää kyselyä, haastattelua tai tilastotulkintaa tehtävien lisälähteinä.

Arvioinnissa annetaan arvoa opiskelijan omille tietolähde- ja tietovalinnoille sekä havainnoinnille yhteiskunnasta. Huomaa yhteiskuntaopin kurssilla lähdekritiikki:

1) kriittisyys

2) tieto vallan välineenä

3) tiedon yleinen luotettavuus

Kriittisyys lähtee ajatuksesta, että yhteiskunnan valtarakenteet huomaamattamme hallitsevat meitä ja toimintaamme. Valtarakenteiden perusteluina käytetään lakeja, säännöksiä, virallisia lausuntoja tai käsitteitä, joiden tarkkailu kuuluu kriittiseen opiskeluun.

Tietoa vallan eli asenneohjailun välineenä käyttää media – usein kaupallisessa tarkoituksessa.

Tiedon yleisen luotettavuuden takana voivat olla aivan yksinkertaiset ilmiöt: puoluekanta, riippuvuus jostakin korkeammasta tahosta, halu salata, oman edun tavoittelu tai vallankäyttö.

Lukion yhteiskuntaoppi perustuu moniarvoisuuteen, joten opiskelijan perustellut mielipiteet saavat itsenäisissä töissä tulla esille.

Media tiedonlähteenä ja opintojen apuna

© 2015 Otavan Opisto