Otavan Opiston logoOtavan OpistoNettilukioNettiperuskouluMuikku

Esseen kirjoitusohjeet

Yleisiä ohjeita oppimistehtävien vastausten laatimiseen

  • Jos kurssin tehtävänannossa ei ole määritelty vastauksen laajuutta, niin kirjoita 1 - 2 sivun pituinen essee.
  • Perustele vastauksessasi esittämäsi väitteet mahdollisimman selkeästi. Perustelut ovat erityisen tärkeitä, jos esität omia mielipiteitä.
  • Kirjoita vastauksesi niin kuin opettaja ei tietäisi kyseisestä asiasta mitään eli selvitä asiat mahdollisimman perusteellisesti.On parempi, että kirjoitat liian laajan vastauksen kuin liian suppean. Pyri kuitenkin noudattamaan tehtävässä annettua vastauksen ohjepituutta.
  • Kuvaavat esimerkit elävästä elämästä ovat aina tervetulleita, koska niillä osoitat että olet varmasti ymmärtänyt asian ja osaat soveltaa tietojasi.
  • Käyttäessäsi vierasperäisiä termejä tai kyseisen aineen erityissanastoa muista aina selittää käsitteiden sisältö, sillä tällä tavoin osoitat asioiden hallintaa.
  • Älä koskaan kopioi lähdetekstiä. Vastausten on oltava omakielisiä.
  • Merkitse kurssin nimi, tehtävän numero, oma nimi yms. jokaisen tehtävän vastaukseen.
  • Kirjoita jokainen vastaus omaksi tiedostokseen doc- tai txt-muodossa.

© 2015 Otavan Opisto