Otavan Opiston logoOtavan OpistoNettilukioNettiperuskouluMuikku

Media tiedonlähteenä ja opiskelun apuna

Lukion yhteiskuntaopin opetuksen yhtenä keskeisenä tavoitteena on, että opiskelija oppii tuntemaan suomalaisen yhteiskuntajärjestelmän eri piirteineen. Tavoitteena on myös se, että opiskelija pystyy hankkimaan ajankohtaista tietoa yhteiskunnallisista asioista erilaisia tietolähteitä hyödyntäen ja muodostamaan niiden pohjalta oman, perustellun näkemyksensä.

Juuri tästä syystä mediaseuranta on yhteiskuntaopin kursseilla tärkeässä roolissa. Kursseilla käsitellyt asiat ja niiden yhteys nyky-yhteiskuntaan avautuvat parhaiten, jos opiskelija kurssia suorittaessaan seuraa aktiivisesti yhteiskunnallisia tapahtumia tiedotusvälineiden välityksellä.

Mediaseurantatehtävän tarkoituksena on, että opiskelija tarkkailee kurssia suorittaessaan aktiivisesti tiettyjä tiedotusvälineitä ja kirjaa niistä ylös huomioitaan oppimispäiväkirjaansa. Hän voi hyödyntää tiedotusvälineiden uutisointia myös oppimistehtäviä tekiessään.

Opiskelija voi kiinnittää erityishuomiota vaikkapa television uutislähetyksiin, tiettyihin ajankohtaisohjelmiin, Internetin uutispalveluihin, sanoma- tai aikakauslehtiin. Halutessaan opiskelija voi myös valita kurssin aihepiireistä jonkin teeman, jota erityisesti seuraa. Olennaista on, että opiskelija on mediaseurannassaan järjestelmällinen, ja seuraa aktiivisesti koko kurssin ajan ainakin yhtä tiedotusvälinettä.   

Mediaseurantaa voi harjoittaa esimerkiksi seuraavien tiedonlähteiden avulla:

Sanomalehdet

Sanomalehtien sivuilta löytyy yhteiskuntaopin kurssien aihepiireihin liittyvää uutisointia päivittäin. Yhteiskunnallisia teemoja voidaan käsitellä myös varsinaisen päivänpolitiikka-osion ulkopuolella. Silmät kannattaa pitää auki myös sanomalehden ruokaosiota, urheilu- tai kulttuuriuutisia lukiessaan.

Mielenkiintoisen näkökulman kansalaisyhteiskunnan toimintaan ja kansalaismielipiteeseen tarjoaa sanomalehden mielipidepalsta. Oppimispäiväkirjassa voi kommentoida myös tällä palstalla käytyä keskustelua ja pohtia, miten kansalaisten näkemykset poikkeavat sanomalehden muusta linjasta.

Sanomalehtiä voi käydä lukemassa ilmaiseksi kirjastojen lukusaleissa. Suurimman osan sanomalehdistä voi lukea myös sähköisenä versiona, netissä.

Aikakauslehdet

Aikakauslehtiä on monenlaisia. Se, mitä lehtiä seuraa, kannattaa harkita tarkoin.

Toiset, kuten Suomen Kuvalehti, ovat hyvin asiapainotteisia.  Toiset taas keskittyvät pikemminkin viihteeseen kuin asiatietoon. Seiskan tai Katson -tyyppisistä lehdistä lieneekin turhaa etsiä sellaista uutisointia, joka olisi yhteiskuntaopin kurssien kannalta kovin merkityksellistä. Näin siitäkin huolimatta, että toisinaan juorulehdistäkin on yhteiskunnallisen keskustelun aloittajaksi: poliitikkojen yksityiselämän revittely lehtien palstoilla saattaa käynnistää mediamyllyn, jonka tulokset näkyvät Arkadianmäellä ja valtioneuvoston kokoonpanossa asti.

Aikakauslehtiä voi lueskella ilmaiseksi kirjaston lehtienlukusalissa.

Televisio

Yhteiskuntaopin kursseihin liittyviä uutisia voi seurata kätevästi kotisohvalta käsin, television avulla. Television uutislähetykset ovat varmin tapa saada selvyys siitä, mistä Suomi kulloinkin puhuu: ne nimittäin tavoittavat suurimman osan suomalaisista. Myös television erilaiset ajankohtais- ja keskusteluohjelmat ovat erinomainen väylä seurata kurssien aihepiireihin liittyviä keskusteluja.

Televisiossa esitetään myös jonkin verran poliittisia satiireja eli viihdesarjoja, joissa käsitellään huumorin avulla ajankohtaisia teemoja. Satiiri on merkki demokratian toimivuudesta: kun poliitikkoja ja heidän päätöksiään uskalletaan kritisoida, kertoo se siitä, että keskusteluilmapiiri on vapaa. Televisiossa tällä hetkellä pyörivä poliittinen satiiri on esimerkiksi YLE:n ”Presidentin kanslia”. Aikoinaan paljonkin keskustelua herättivät televisiosarjat ”Iltalypsy” ja ”Itse valtiaat”.

Muista siis yhteiskuntaopin kursseja suorittaessasi pitää muistiinpanovälineitä lähellä, kun katsot televisiota!

Radio

Radion uutislähetykset ja ajankohtaisohjelmat ovat erinomainen tapa seurata yhteiskuntaopin kannalta merkityksellistä uutisvirtaa. Parasta on se, että radion kuunteleminen sujuu vaikkapa autoa ajaessa tai ruuanlaiton lomassa.

Internetin uutispalvelut

Internetin erilaiset uutispalvelut ovat Nettilukiolaisen kannalta tietysti helpoin tie päästä käsiksi uutisvirtaan. Hyviä uutispalveluita löytyy esimerkiksi Yleisradiolta ja MTV3:lta.

Netin kautta voit käydä lukemassa myös sanomalehtien sähköisiä versioita. Nämä palvelut ovat täydessä kattavuudessaan tavallisesti maksullisia. Sen sijaan joillain sanomalehdillä, esimerkiksi Turun Sanomilla, on erinomainen, ilmainen ja kattava uutisarkisto, josta on helppo tehdä hakuja kurssin teemoihin liittyvistä uutisista.

© 2015 Otavan Opisto