Otavan Opiston logoOtavan OpistoNettilukioNettiperuskouluMuikku

1.2 Digikuvan muoto

 Digikameroissa käytetään kahta kuvakokoa:

  • kompaktikameroissa kuvan sivujen suhde on 4:3
  • digijärkkäreissä suhde on 3:2

Digijärkkäreiden kuvasuhde tulee perintönä kinofilmikoosta (36x24 mm) ja se on muodoltaan aavistuksen verran matalampi kuin kompaktikameroiden kuvakoko (ks. kuva alla). Kompaktikameroiden kuvasuhde on sama kuin normaalissa tietokonenäytössä.

Kummassakin tapauksessa kamera tallentaa kuvan (niin haluttaessa) kaikilta osin terävänä. Ihmisen silmä näkee vastaavan maiseman vain osittain terävänä, jonkinlaisena reuna-alueiltaan epäterävänä vaakasoikiona, joka tarkentuu silmiä liikuttelemalla ja päätä kääntämällä.

Kuvasuhde 3:2

Silmä hahmottaa ympäristöä siis enemmän vaakasuunnassa ja katse liikkuu myös helpommin vaakasuunnassa. Siksi onkin luonnollista, että kameran etsinkin on vaakasuunnassa. Ongelmia saattaa syntyä tässä kuvasuhteessa, kun kamera käännetään pystyasentoon. Silloin kapeamman kuvan yläosa saattaa jäädä vähemmälle huomiolle.
Kun pystykuvassa on ihminen, on tilanne selvästi helpompi, koska kuvan yläosassa ovat kasvot ja silmät, joihin kuvan katsoja ensimmäiseksi suuntaa katseensa.


Henkilökuvassa kasvot ovat katseen vangitsijana ehdoton, vaikka kuva olisi kapea
ja pystyasennossa.
Silmät liikkuvat mielellään kuvassa vaakasuunnassa. Jos pystykuvan etuala
on
lähes tyhjä, pakotetaan katse siirtymään kuvassa ylöspäin.

Kuvasuhde 4:3

Sommittelun kannalta 4:3 kuvamuoto on helpompi, koska kuvalla ei ole niin selvää hallitsevaa vaakasuuntaa kuin 3:2 -kuvalla. Myös saman suhteisella näytöllä tämä kuva tuntuu luonnollisemmalta.

Vaikka 4:3 -kuvalla on selkeä ero vähän tylsään neliö-kuvaan ei sillä kuitenkaan ole niin selvää vaakasuntaa ja kuin 3:2 -kuvalla ja näin ollen elementit on helpompi sijoittaa kuva-alalle.

 
Tämä kuvamuoto on sommittelun kannalta helpompi kuin edellinen.

Neliö

Tämä kuvamuoto  ei kuulu digikameroitten kennostovalikoimaan. Aikanaan sitä käytettiin jonkin verran filmikameroissa (esim. 6x6 cm negatiivikoko). Tietysti kuvankäsittelyohjelmassa on mahdollisuus rajata kuva uudelleen neliöksi.

Neliösommittelussa voidaan hyödyntää esim. sen keskipistettä ja sen kautta kulkeva linjoja tai käyttää pelkästään diagonaalilinjauksia ja muita niiden suuntaisia linjoja, jolloin saadaan kuvaan enemmän dynamiikkaa. Sommittelussa voidaan kuvitella myös neliön sisällä olevan ympyräviivoja.

 

© 2015 Otavan Opisto